Начало

Протокол от областния кръг на олимпиадата по Руски език от област Разград


Обява свободно място ученици


Библиотеката в ПГПЧЕ ще бъде отворена за ученици в:

 • понеделник          – от 14:00 до 15:00 часа;
 • сряда                    – от 14:00 до 15:00 часа;
 • за спешни случаи – при повикване, по всяко време след обяд.

Мерки за работа в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ през учебната 2020/2021 година за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19


Протокол за явилите се ученици и техните резултати от областен кръг на Многоезичното национално състезание


         Уважаеми ученици и родители,

        Откриването на учебната 2020/2021 година ще бъде на 15 септември от 9:00 часа в двора на гимназията.

        Всички ученици да бъдат в училище в 8:50 часа в официалното униформено облекло и маска. Те трябва да заемат определеното за класа място и да избягват струпване, и преки контакти с ученици от други паралелки.

09.09.2020 г.                                                           Директор: П. Георгиев


График родителски срещи:

 • 15.09.2020 г. от 18:00 часа – VIII клас;
 • 16.09.2020 г. от 18:00 часа –   ІХ клас;
 • 17.09.2020 г. от 18:00 часа –   Х клас;
 • 18.09.2020 г. от 18:00 часа –  ХI клас;
 • 23.09.2020 г. от 18:00 часа – XII клас.

О Б Я В А

Свободни работни места ПГПЧЕ Разград


обява


Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година:

Учебници 8 клас

Учебници 9 клас

Учебници 10 клас

Учебници 11 клас

Учебници 12 клас


Задължителна литература за 8 клас

Задължителна литература за 11 клас


ВАЖНО!

Уважаеми ученици, родители,

създали сме условия за обучение от разстояние!

За продължаване на процеса на обучение от 16.03.2020 год.  на първо време ще ползваме ресурсите, с които разполага сайта на гимназията: www.gpcherazgrad.com

От главното меню избирате „Документи“, след  това „Файлова зона“ – и  след въвеждане на парола  „gpche“ влизате в пространство където има 5/пет/ папки: 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас. Във всяка от тези папки съответния учител  въвежда файлове: например 8б-мат.–16.03 или 9а–АЕ-17.03 или 10в-БЕЛ-20.03. с указания, задания, и т.н. Името на файла подсказва за коя паралелка и за кой учебен предмет е информацията. Могат да се ползват линкове към електронните учебници на „Просвета“, „Клет“, „Архимед“ и т.н.. Могат да се ползват ресурсите на платформата „Уча се“. В края на файла учителят  си оставя ел. поща или адреса във ФБ,  на която учениците  връщат изпълнението на поставената задача /ако има такава/. За обратната информация могат да се ползват и ресурсите на Фейсбук, приложението Месинджър. Спазва се актуалното седмично разписание. Системата позволява да се следи кой учител кога е  влязъл в сайта и поставил задачи. За повече подробности – връзка с класните ръководители!

От днес паралелно започваме да работим стъпка по стъпка за създаване на организация за ползване ресурсите на електронната платформа  htps://slassroom.google.com Ще бъдат създадени виртуални класни стаи по различните предмети. Вече има създадени такива, но трябва да бъдат включени всички ученици. За целта, като първа стъпка класните ръководители трябва да имат  E-mail –те на всички ученици.

 


Свободно място в 8г клас


Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

с Първа езикова гимназия – Варна и

СУ „проф. Никола Маринов – Търговище

1

20191129_103430

 

78116350_10157830134277148_6500677815631872000_n

 

77430685_1248741725309552_2540001452210782208_nIMG_20191129_173832_539FB_IMG_1575447344419

IMG-40028b30a3f65d50ed7419e566560da5-V


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Откриване на учебната 2019/2020 година на 16.09 от  9:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да бъдат в униформено облекло.

Учебниците за 8, 9 и 10 клас ще бъдат закупени с колективна заявка.

 

 График родителски срещи:

 • 17.09.2019 г. от 18:00 ч. – VIII клас;
 • 18.09.2019 г. от 18:00 ч. –   ІХ клас;
 • 19.09.2019 г. от 18:00 ч. –    Х клас;
 • 24.09.2019 г. от 18:00 ч. –   ХI клас;
 • 25.09.2019 г. от 18:00 ч. –  XII клас.

Директор: П. Георгиев


Задължителна литература за VIII клас


Задължителна литература за Х клас


Списък на учебниците за учебната 2019/2020 година:

up1