От тук може да изтеглите списък на учителите

Име, презиме, фамилия

Портфолио

Длъжност

Преподава по:

За контакти:

Пейчо Добрев Георгиев --- Директор Математика pgeo@abv.bg
Димитричка Цонева Димитрова портфолио ЗДУД Математика dconeva@dir.bg
Петко Тодоров Костов --- ЗДУД и старши учител по история и цивилизация История и цивилизация pk_rz@abv.bg
Светлана Станчева Великова --- ЗДАД ---
Анатолий Кънчев Кънев --- ЗДАД и старши учител по ФВС ФВС anatolili@abv.bg
Дияна Богомилова Георгиева портфолио Педагогически съветник did_77@abv.bg
Даниела Владева Обрешкова портфолио Главен учител Английски език danielao2002@yahoo.co.uk
Мила Неделчева Иванова --- Учител Английски език milsiv95@gmail.com
Ирина Сергеева Радионова портфолио Учител Английски език lukanova3@hotmail.com
Анета Йорданова Киранска --- Учител Английски език kiranska@abv.bg
Таня Максимова Николаева --- Учител Английски език taniora@abv.bg
Даниела Великова Видинова портфолио Учител Английски език d_velikova@yahoo.com
Таня Валериева Станева --- Учител Английски език tanya.staneva@yahoo.com
Ренета Цонева Стоименова --- Старши учител Английски език rainy.en@hotmail.com
Елена Вълева Атанасова портфолио Старши учител Немски език elat22@mail.bg
Савина Петрова Иванова портфолио Старши учител Немски език sova6@abv.bg
Юлия Минчева Добрева --- Старши учител Немски език dobreva.j@abv.bg
Пламенка Георгиева Николова портфолио Старши учител Испански език plamenka.g.n@gmail.com
Людмила Радкова Денева портфолио Старши учител Руски език и БЕЛ ludmilaradkova@abv.bg
Севдалина Василева Петкова --- Старши учител Български език и литература sevda5kova@abv.bg
Олга Проданова Георгиева портфолио Учител Български език и литература olga_10georgieva@abv.bg
Йовка Стоянова Димова портфолио Старши учител Български език и литература iovka69@abv.bg
Искра Петрова Ганева портфолио Старши учител Български език и литература yzy5020@abv.bg
Пламен Димитров Димитров портфолио Ръководител направление ИКТ Инф. технологии plamendd@gmail.com
Росица Стоянова Керчева портфолио Старши учител Математика rskercheva@abv.bg
Ирена Методиева Василева-Ганчева портфолио Старши учител Математика iirena@abv.bg
Зелиха Ахмед Кямил портфолио Учител Математика zeliha_kyamil@abv.bg
Десислава Йорданова Петкова портфолио Старши учител Инф. технологии desi200176@abv.bg
Донка Харизанова Стойкова портфолио Старши учител Инф. технологии donka_stoykova@abv.bg
Ивелина Антонова Христова портфолио Старши учител Химия и опазване на околната среда ivelina.orel@abv.bg
Румяна Цанкова Филева портфолио Старши учител Биология и здравно образование filev_72@abv.bg
Силвия Тодорова Денева портфолио Старши учител Физика и астрономия и Химия и ООС slozanova72@abv.bg
Румяна Колева Раденкова портфолио Библиотекар История и цивилизация radenkova_rumi@mail.bg
Никола Друмев Пейчев --- Старши учител География и икономика ndrumev70@ gmail.com
Свилен Димитров Вълев --- Старши учител География и икономика и история и цивилизация svilen.valev@abv.bg
Станимир Добрев Куртев --- Старши учител История и цивилизация kurtevst@abv.bg
Галина Христова Желева --- Учител Философски цикъл

gal_zheleva@abv.bg

Цанко Йорданов Христов --- Учител Философски цикъл

bushidobg@gmail.com

Невена Петрова Иванова портфолио Учител Физическо възпитание и спорт neva_1981@abv.bg
Красимир Иванчев Кръстев --- Старши Учител Физическо възпитание и спорт keysi66@abv.bg
Пламен Василев Панев --- Учител Музика panev_p@abv.bg
Иванка Трифонова Тодорова --- Главен счетоводител iv.todorowa@abv.bg