Архив на категория: Архив 2021/22 учебна година

Архив 2021/22 учебна година

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ приключва първия си международен проект, финансиран от програма Еразъм + по секторна подпрограма КА1 Квалификация на училищен педагогически персонал. Проект „Образователни фасети“ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013919приключва на 30 юни 2022 г. след 10-месечен срок на изпълнение. Това е и първият проект по КА1 и за училищата в града. Осем учители по английски езикпреминаха едноседмични опреснителни методически курсове на английски език във Флоренция, Прага, Амстердам, Любляна и Барселона, което съставляваше първата част от проектните дейности. Втората, заключителна част, обхваща споделяне на добри преподавателски практики и разпространение на резултатите от осъществените образователни мобилности. На обща среща на педагогическия екип на училището участниците в мобилностите представиха целите и резултатите от индивидуалните обучения и изразиха лични впечатления от обмена на културни идентичности и професионални идеи в условията на едноседмична междукултурна среда. На срещата-семинар бе предоставена информация за включване в проекти в международната учебна платформа eTwinning, а практически знания и умения ще се обменят на практически уъркшоп на методическото обединение по чужди езици.

Без име

282707533_330692782556075_6216613660573593269_n (1)


ПЛАКАТ


Патронен празник 2021/22 г. ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” – гр. Разград


 

Фотоизложба по проект „Образователни фасети“ Еразъм+

Фотоизложба по проект „Образователни фасети“ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013919 на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, финансиран от програма Еразъм+, бе  открита във фоайето на училището ден преди началото на Великденските празници. Осем преподаватели по английски език, участници в проекта, представиха синтезирано със средствата на визуалната техника любими акценти от едноседмичните методически обучения във Флоренция, Прага, Амстердам, Любляна и Барселона, насочени към повишаване на тяхната професионална квалификация и чуждоезикова практика и методическа подготовка. Всички обучения успешно бяха извършени в условията на пандемична обстановка през октомври 2021 г., като участниците имаха възможност да повишат нивото си на преподавателски умения и знания в различни области на методиката по чужд език: умения за езикова класна стая с дигитална техника и онлайн среда, развитие на емпатия към психиката на обучаемия и възприемане на подходящ подход към специфични проблеми и ситуации в учебна среда, техники за повишаване на мотивацията и ентусиазма на учениците за включване в учебния процес, игрови дейности и други традиционни и иновативни методи, водещи до успех в комуникацията с обучаемите.

Проектът започна през септември 2021 г. и е с продължителност 10 месеца. Полученото финансиране е по програма Еразъм+ по дейност КА1 „Квалификация на училищния персонал“ и е първият засега проект по Еразъм.             Изложбата ще остане до средата на май.

Ренета Стоименова

Координатор

278480805_563376844990794_7174379173106100879_n

278611115_1334231153745460_8652201722092705530_n


ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” гр. Разград работи по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по НЕ 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 8 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 9 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 10 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 12 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по РЕ за 10 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по РЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по ИЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по ИЕ за 12 клас за област Разград 03-2022


На 26-27-ми февруари се проведе Пролетният турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация БЕСТ. Поради пандемията от КОВИД-19 и здравната обстановка в страната турнирът се проведе онлайн, където 144 участници от цяла източна България представиха своите умения за говерене пред публика.

Отборът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ участва с 14 състезатели, които участваха във всички категории (Проза, Поезия, Оратория, Дуо и Дебати), като имаше и участници, които се състезаваха в повече от една категория.

След блястащо представяне 6 от участниците бяха класирани на полуфинали, като 5 се класираха за финали в съответните категории.

Двата ни отбора по дебати се класираха за участие в Националния турнир по реч и дебати, който ще се проведе на 15-17 април.

На Националния турнир са поканени 15 участници от отбора на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, като 11 от тях са поканени, благодарение на резултатите си от Пролетния турнир!

  1. клас:

Мелда Паша – 6то място в категория „Поезия“

Айча Бюлент и Мелда Паша – полуфиналисти в категория „Дуо“

Виктор Маринов – полуфиналист в категория „Поезия“

  1. клас:

Даная Красимирова и Кристияна Киранска – 1во място в категория „Дуо“

Кристина Янакиева – 5то място в категория „Проза“

Фатима Аля – 6то място място в категория „Проза“

Отборите по дебати, класирани на Националния турнир:

Кристияна Киранска (11. клас), Габриелла Хйеллвик (12. клас) и Кадир Кадир (12. клас)

Кристина Янакиева (11. клас), Сияна Димитрова (11. клас) и Васил Калчев (11. клас)

IMG_2934IMG_2935IMG_2936IMG_2937IMG_2938


Обява за свободни места за ученици в ПГПЧЕ-Разград 24-01-2022


Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 12-2021
ВАЖНО!

С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболеваемост на ниво община:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ (РОДИТЕЛ)Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 19-10-2021


Съобщение за 15 септември и график за родителскии срещи


Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 08-2021


Обява за свободно работно място в ПГПЧЕ-Разград Продължете да четете Архив 2021/22 учебна година