Всички публикации от admin

Архив 2019/20 учебна година

 


ВАЖНО!

Уважаеми ученици, родители,

създали сме условия за обучение от разстояние!

За продължаване на процеса на обучение от 16.03.2020 год.  на първо време ще ползваме ресурсите, с които разполага сайта на гимназията: www.gpcherazgrad.com

От главното меню избирате „Документи“, след  това „Файлова зона“ – и  след въвеждане на парола  „gpche“ влизате в пространство където има 5/пет/ папки: 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас, 12 клас. Във всяка от тези папки съответния учител  въвежда файлове: например 8б-мат.–16.03 или 9а–АЕ-17.03 или 10в-БЕЛ-20.03. с указания, задания, и т.н. Името на файла подсказва за коя паралелка и за кой учебен предмет е информацията. Могат да се ползват линкове към електронните учебници на „Просвета“, „Клет“, „Архимед“ и т.н.. Могат да се ползват ресурсите на платформата „Уча се“. В края на файла учителят  си оставя ел. поща или адреса във ФБ,  на която учениците  връщат изпълнението на поставената задача /ако има такава/. За обратната информация могат да се ползват и ресурсите на Фейсбук, приложението Месинджър. Спазва се актуалното седмично разписание. Системата позволява да се следи кой учител кога е  влязъл в сайта и поставил задачи. За повече подробности – връзка с класните ръководители!

От днес паралелно започваме да работим стъпка по стъпка за създаване на организация за ползване ресурсите на електронната платформа  htps://slassroom.google.com Ще бъдат създадени виртуални класни стаи по различните предмети. Вече има създадени такива, но трябва да бъдат включени всички ученици. За целта, като първа стъпка класните ръководители трябва да имат  E-mail –те на всички ученици.

 


Свободно място в 8г клас


Обмен на добри практики по НП “Иновации в действие”

с Първа езикова гимназия – Варна и

СУ “проф. Никола Маринов – Търговище

1

20191129_103430

 

78116350_10157830134277148_6500677815631872000_n

 

77430685_1248741725309552_2540001452210782208_nIMG_20191129_173832_539FB_IMG_1575447344419

IMG-40028b30a3f65d50ed7419e566560da5-V


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Откриване на учебната 2019/2020 година на 16.09 от  9:00 часа в двора на гимназията.

Всички ученици да бъдат в униформено облекло.

Учебниците за 8, 9 и 10 клас ще бъдат закупени с колективна заявка.

 

 График родителски срещи:

 • 17.09.2019 г. от 18:00 ч. – VIII клас;
 • 18.09.2019 г. от 18:00 ч. –   ІХ клас;
 • 19.09.2019 г. от 18:00 ч. –    Х клас;
 • 24.09.2019 г. от 18:00 ч. –   ХI клас;
 • 25.09.2019 г. от 18:00 ч. –  XII клас.

Директор: П. Георгиев


Задължителна литература за VIII клас


Задължителна литература за Х клас


Списък на учебниците за учебната 2019/2020 година:

Архив 2021/22 учебна година

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ приключва първия си международен проект, финансиран от програма Еразъм + по секторна подпрограма КА1 Квалификация на училищен педагогически персонал. Проект „Образователни фасети“ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013919приключва на 30 юни 2022 г. след 10-месечен срок на изпълнение. Това е и първият проект по КА1 и за училищата в града. Осем учители по английски езикпреминаха едноседмични опреснителни методически курсове на английски език във Флоренция, Прага, Амстердам, Любляна и Барселона, което съставляваше първата част от проектните дейности. Втората, заключителна част, обхваща споделяне на добри преподавателски практики и разпространение на резултатите от осъществените образователни мобилности. На обща среща на педагогическия екип на училището участниците в мобилностите представиха целите и резултатите от индивидуалните обучения и изразиха лични впечатления от обмена на културни идентичности и професионални идеи в условията на едноседмична междукултурна среда. На срещата-семинар бе предоставена информация за включване в проекти в международната учебна платформа eTwinning, а практически знания и умения ще се обменят на практически уъркшоп на методическото обединение по чужди езици.

Без име

282707533_330692782556075_6216613660573593269_n (1)


ПЛАКАТ


Патронен празник 2021/22 г. ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” – гр. Разград


 

Фотоизложба по проект „Образователни фасети“ Еразъм+

Фотоизложба по проект „Образователни фасети“ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000013919 на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, финансиран от програма Еразъм+, бе  открита във фоайето на училището ден преди началото на Великденските празници. Осем преподаватели по английски език, участници в проекта, представиха синтезирано със средствата на визуалната техника любими акценти от едноседмичните методически обучения във Флоренция, Прага, Амстердам, Любляна и Барселона, насочени към повишаване на тяхната професионална квалификация и чуждоезикова практика и методическа подготовка. Всички обучения успешно бяха извършени в условията на пандемична обстановка през октомври 2021 г., като участниците имаха възможност да повишат нивото си на преподавателски умения и знания в различни области на методиката по чужд език: умения за езикова класна стая с дигитална техника и онлайн среда, развитие на емпатия към психиката на обучаемия и възприемане на подходящ подход към специфични проблеми и ситуации в учебна среда, техники за повишаване на мотивацията и ентусиазма на учениците за включване в учебния процес, игрови дейности и други традиционни и иновативни методи, водещи до успех в комуникацията с обучаемите.

Проектът започна през септември 2021 г. и е с продължителност 10 месеца. Полученото финансиране е по програма Еразъм+ по дейност КА1 „Квалификация на училищния персонал“ и е първият засега проект по Еразъм.             Изложбата ще остане до средата на май.

Ренета Стоименова

Координатор

278480805_563376844990794_7174379173106100879_n

278611115_1334231153745460_8652201722092705530_n


ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” гр. Разград работи по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).


Протокол за резултатите от областния кръг на олимпиадата по НЕ 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 8 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 9 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 10 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по АЕ за 12 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по РЕ за 10 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по РЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по ИЕ за 11 клас от област Разград 03-2022

Протокол за резултатите от областния кръг на НО по ИЕ за 12 клас за област Разград 03-2022


На 26-27-ми февруари се проведе Пролетният турнир по реч и дебати на английски език, организиран от Фондация БЕСТ. Поради пандемията от КОВИД-19 и здравната обстановка в страната турнирът се проведе онлайн, където 144 участници от цяла източна България представиха своите умения за говерене пред публика.

Отборът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ участва с 14 състезатели, които участваха във всички категории (Проза, Поезия, Оратория, Дуо и Дебати), като имаше и участници, които се състезаваха в повече от една категория.

След блястащо представяне 6 от участниците бяха класирани на полуфинали, като 5 се класираха за финали в съответните категории.

Двата ни отбора по дебати се класираха за участие в Националния турнир по реч и дебати, който ще се проведе на 15-17 април.

На Националния турнир са поканени 15 участници от отбора на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, като 11 от тях са поканени, благодарение на резултатите си от Пролетния турнир!

 1. клас:

Мелда Паша – 6то място в категория „Поезия“

Айча Бюлент и Мелда Паша – полуфиналисти в категория „Дуо“

Виктор Маринов – полуфиналист в категория „Поезия“

 1. клас:

Даная Красимирова и Кристияна Киранска – 1во място в категория „Дуо“

Кристина Янакиева – 5то място в категория „Проза“

Фатима Аля – 6то място място в категория „Проза“

Отборите по дебати, класирани на Националния турнир:

Кристияна Киранска (11. клас), Габриелла Хйеллвик (12. клас) и Кадир Кадир (12. клас)

Кристина Янакиева (11. клас), Сияна Димитрова (11. клас) и Васил Калчев (11. клас)

IMG_2934IMG_2935IMG_2936IMG_2937IMG_2938


Обява за свободни места за ученици в ПГПЧЕ-Разград 24-01-2022


Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 12-2021
ВАЖНО!

С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при  висока заболеваемост на ниво община:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ (РОДИТЕЛ)Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 19-10-2021


Съобщение за 15 септември и график за родителскии срещи


Обява за свободни места за ученици ПГПЧЕ-Разград 08-2021


Обява за свободно работно място в ПГПЧЕ-Разград Продължете да четете Архив 2021/22 учебна година

Архив 2018/19 учебна година

 Първо място за историческо есе на тема: „Голямото начало на малкото княжество“ грабна талантливата наша ученичка Мерлин Кязъм Мюмюн от 11-а клас при ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград на Единадесетия Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“.

    И  поощрителна награда от общо две за страната за Неделина Маринова Пенчева от същия клас.

    Успех момичета и нови творчески успехи!

    Поздравявам всички ученици от 11-а клас, които са прекрасни млади хора, креативни и със заявена гражданска позиция. През целия курс на обучение участват активно в исторически национални конкурси и състезания с мотивация да се пазят и съхраняват българските традиции.

    Благодаря ви и се гордея с вас, мили приятели! За мен е удоволствие да работя с вас!  Желая ви много бъдещи успехи.

                                                                                     Румяна Раденкова


    Добрич 2Добрич 1  На 3 и 4 май в Добрич се проведе V-та Национална конференция по гражданско образование „Семейство, училище, общество”, чийто организатор е СУ “Св. Климент Охридски”. Цветелина Тодорова от 10А клас зае призовото 3-то място като успешно защити проекта си „Заедно срещу агресивното поведение“. В надпреварата в трета възрастова група участваха 34 разработки.

      Научни ръководители в подготовката на ученичката са Дияна Георгиева и Румяна Раденкова.

    Комисията по оценяването бе съставена от проф. д-р Димитрина Каменова, проф. д.п.н. Николай Колишев и журналиста Д. Димов. Те бяха впечатлени от презентационните умения и защитата на проекта на Цветелина.

 


 58444605_2046964572263833_8487114281819570176_n        

      От 19.04. до 21.04.2019 в Трявна се проведе Националният кръг на олимпиадата по Гражданско образование. От ПГПЧЕ за този кръг се класираха две ученички от осми клас – Силвия и Даная! Вече за единадесета година ученици от гимназията участват в тази олимпиада , което само по себе си е впечатляващо постижение. И тази година нашите деца се представиха отлично и запомнящо се. Гордеем се с тях.

До Трявна и обратно

От Даная Красимирова 8б клас

58441783_1179781075530468_1388111499964186624_oТрявна ни посрещна с хладно време и възрожденска атмосфера. Белите къщи, калдъръмените улици, невисоката часовникова кула и каменният мост създаваха усещането, че сме се върнали във времето, и това усещане не ни напусна до края на нашето пътуване.

След откриването на олимпиадата имахме време да се разходим из градчето. Беше приятно и отпускащо.

Не крия, че сутринта на самото представяне бях притеснена. Може би студеният планински въздух ме бе успокоил, но когато започнах да презентирам не чувствах стрес. Гледах комисията и присъстващите в залата и си казах, че всъщност няма от какво да се боя. Самите те изглеждаха заинтересовани от проекта и четях одобрение по лицата им, което ми даде допълнително увереност.

Организираната по-късно същия ден обиколка на някои от забележителностите на Трявна беше уникална. Успях да се насладя на дърворезбите, с които градът е известен, да науча повече за историята му и за някогашните му жители – поетите Славейкови. Това беше и чудесна възможност да се запозная с някои от другите участници и техните преподаватели.

Накрая дойде и деня на нашето отпътуване обратно. Въпреки че не спечелихме призово място, смятам, че постигнахме много. Събрахме впечатления и опит за следващото състезание. Най-важно е, че си тръгнахме доволни от направеното, изпитаното и видяното.

Три дни в Трявна- градът на занаятите

Силвия Георгиева 8-ми б клас

57325150_826365667717020_906875335163772928_oУчастието ми в ХII-та Национална олимпиада по гражданско образование ми даде възможност да прекарам три вълнуващи дни в гр.Трявна. Това малко възрожденско градче ме заплени със своята богата история, старинна архитектура и красива природа. Всяко кътче от там ме впечатли със своята уникална  атмосфера.

Разгледахме няколко туристически обекта в града, които представят майсторството на занаятчиите от миналото. 

Първо посетихме Даскаловата къща. Интересно в нея, е че в двете й стаи има красиво резбовани дървени тавани. Те са изработени след облог между стария майстор  и неговия калфа в продължение на шест месеца.  Във всеки детайл си личеше талантът и прецизността на занаятчията.

След това продължихме към Славейковата къща. Домът представя живота и делото на възрожденските творци  Петко и Пенчо Слвейкови.

Последната забележителност, която посетихме, бе Старото школо. В реставрираната сграда на Школото разгледахме изложба на картини и документи, свързани с образователното дело на българите през Възраждането. Във възстановената класна стая видяхме пособия за писане и обучение от миналото.

Благодарна съм на директора г-н Пейчо Георгиев и на своите преподаватели г-жа Румяна Раденкова и г-жа Дияна Георгиева за подкрепата и доверието да представя отлично нашето училище в това състезание.


55929303_10156259896319016_8196704153930563584_oОт 1.04 до 5.04.2019 год. в гр. Текирдаг, Република Турция в Гимназията за социални науки на посещение е група от 10 ученици от ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” и тяхната ръководителка, учител по АЕ-Татяна Байчева. Посещението стана възможно благодарение на подписаното споразумение за сътрудничество между двете гимназии миналата година. В гимназията в Текирдаг изучаваните чужди езици са АЕ и Немски език . В нашата гимназия тези езици също се изучават, така, че посещението в часовете по чуждоезиково обучение е основна част от програмата.

56310269_2202435526513508_7556040156017328128_n

56514070_2202435713180156_3845719966015815680_n

56400410_10156260476074016_6763287586581512192_n


20190402_092816Участието ми в Националната олимпиада по български език и литература в Бургас се превърна във вълнуващо за мен преживяване, което ще нося в сърцето си. Да съм олимпиец и представител на Област Разград и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” за мен е голяма чест и отговорност. За своите 18 години съм преминала през много конкурси и олимпиади, но емоциите от този висш форум на знанието ме надгради и дообогати. Благодаря на директора г-н Пейчо Георгиев за доверието през цялото време. На г-жа Красимира Минева огромна благодарност за сърдечната подкрепа, ценните съвети и напътствия. Гордея се с вас!

Патриция Колева 12-ти клас  ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ -Разград


О Б Я В А

        Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” – гр. Разград /ПГПЧЕ/, с адрес: гр. Разград 7200, ул. “Н.Й.Вапцаров” № 10  на основание чл.14, ал.7, във връзка  с чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.15, ал.6 и чл.61 от Наредба №2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  И  ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ на ОбС-Разград  и Заповед №293/28.03.2019 г. на директора на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград /публична общинска собственост/  отнасяща се за Павилион за закуски в  топлата връзка между сградата на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф”-гр. Разград, и ОУ ”Н.Й.Вапцаров”-гр. Разград находящи се на ул. “Н.Й.Вапцаров” № 10, обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ при следните условия:

 1. Търгът се провежда за отдаване под наем на помещение Павилион за закуски в топлата връзка между сградите на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград, и ОУ ”Н.Й.Вапцаров” – гр. Разград находящи се на ул. “Н.Й.Вапцаров” №10  площ 18.18 /осемнадесет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., с начална цена 119.80 лв. месечнос предназначение – продажба на закуски, безалкохолни и безкофеинови напитки при спазване на изискванията на Наредба 37/21.07.2009 г. Д.в-к бр.63/2009 г. на Министерството на земеделието  и НАРЕДБА 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.) на Министерството на здравеопазването.
 1. Срок на наемното отношение – 5 години. Спечелилият търга сключва договори с директорите на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград и ОУ ”Н.Й.Вапцаров” – гр. Разград като наемната сума се разделя поравно между двете училища.
 2. Търгът ще се проведе на 25.04.2019 г. от 14.00.ч. в ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” – гр. Разград.
 3. Депозит за участие в търга – 100.00 лева .
 4. Цена на тръжната документация – 30 лв.
 5. Закупуването на тръжната документация се извършва по касов или банков път, по следната бюджетната сметка на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград:

               BICTEXIBGSF

               IBANBG97TEXI95453105984000

               „Тексим банк ” АД, гр. Разград,бул. „Васил Левски ”№4

     Тръжната документация се получава в канцеларията на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград, ул. “Н.Й.Вапцаров”№10, след представяне на платежен документ – оригинал или заверено копие до 14.00 ч. на 24.04.2019 г.

          Заплащането на депозита за участие се извършва по  банков път по бюджетната сметката на  ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград  до 15.00 ч. на 24.04.2019 г.

 1. Оглед на помещението – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.
 2. Писмените предложения се подават до 16.00 ч. на 24.04.2019 г. в канцеларията на ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” – гр. Разград.  

Директор: Пейчо Георгиев


20190323_09275555576053_10157185942002148_8341870986223681536_nНа 23.03.2019 се проведе Национален кръг на Олимпиадата по английски език, домакин на която бе Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”, Хасково. Това са нашите участници – Кристияна Киранска от 8Б клас и  Мелиса  Сали от 11Б. Кристияна е сред 56 участници от цялата страна, класирани в първа група, а Мелиса се състезава с 22 ученици в четвърта група.  Гордеем се с класирането на нашите момичета за националния кръг и очакваме високи резултати от тази най-престижна и оспорвана надпревара по английски език.


20190320_105842Хъкмет Ахмедов от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград спечели една от десетте стипендии в размер до 5000$ по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2019 г. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”. Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.


          На 16 и 17 Март 2019г. отбора по речи и дебати на английски език посетихме  BEST Spring East Tournament, който се проведе в морската столица – Варна. Състезанието се състоя в Математическа гимназия ”Д-р Петър Берон”, където над 300 ученици от 8ми до 12ти клас се състезавахме в различни категории. Участниците се разделят на две възрастови групи – Novice и Varsity, като в Novice са учениците от 8ми и 9ти клас, а Varsity – от 10ти до 12ти. Категориите, в които се състезават учениците са 5 – Дуо, Оратория, Дебати, Проза и Поезия. Не е нужно да се избере само една категория, в която да се участва, може в две, както и три, стига кръговете да не са по едно и също време.

        Във Варна отбора на Разград бяхме 28 ученика от 9ти до 11ти клас. Имахме участници във всички речеви категории, както и един отбор по дебати. Поради усилията и работата на учениците, отбора от ПГПЧЕ ’’Екзарх Йосиф” пожънахме успех и доста добри резултати. Върнахме се с 10 четвъртфиналиста, Ивелин Събев – полуфиналист в категория Varsity Original Oratory, Туана Халил – полуфиналистка в категория Varsity Poetry , Мелиса Сали – 6то място в категория Varsity Poetry, Мелиса Сали и Калин Василев – 4то място в категория Varsity Duo Interpretation, също така отбора по дебати бяха наградени с Varsity Sportsmanship Award.

      Изключително сме благодарни на нашия придружител – Цанко Христов и разбира се на нашия треньор – Уилиям Теодороу, на който дължим тези успехи. Нямаме търпение за следващите състезания и продължаваме с усърдната подготовка.

53934073_10216356532620290_7943832817597677568_n

                                                                                               Леда Маркова, 10б клас


Второ място на Ивелин Събев от ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“

в голямо международно състезание по АЕ

53918431_954330428290689_3363554400357318656_n53809440_330510317589119_8990245691678785536_nСъстезанието “Balkan Voices” се проведе на 8-ми, 9-ти и 10-ти март в Американския Университет в Благоевград. То бе организирано от фондация BEST, които организират много други езикови състезания в страната. В “Balkan Voices” взеха участие 100 деца от 7 балкански страни: Албания, Македония, Черна Гора, Сърбия, Румъния, Косово и България. Участниците бяха разделени на две възрастови групи: 9-10 клас и 11-12 клас. Всеки един участник бе подготвил оратория за някакъв социален проблем. В своята реч, всеки трябва да включи представяне на проблема и да даде своите оригинални решения. Представянето ни, бе оценявано от съдии, повечето от които бяха американци. С моята оратория за образователната система в България, впечатлих много от тях, и бях награден с 2-ро място в моята възрастова група. Първо място спечели момиче от Косово. На награждаването, бях награден от бившия президент България – Росен Плевнелиев.

В моята оратория, включих най-големите проблеми с образованието в България, като например липсата на дисциплина, и дадох моето решение – да се създаде по-добра връзка и да се изгради уважение в  общество между учители и ученици.
Много съм горд със своят успех в състезанието. Запознах се с ученици и преподаватели от много чужди страни и имах честа да разгледам прекрасния Американски Университет.
Със сигурност, догодина отново ще взема участие в това страхотно преживяване, което винаги ще помня!

53294662_1022391801295151_5496793600341573632_n

Ивелин Събев


      53761953_270990540458527_5067521780998995968_nIMG-2f27d132d8fb0d94b213d7dd25d5c568-VНеочаквана, но много приятна изненада получи директорът на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“-гр. Разград от едно телефонно позвъняване. Обаждането беше от г-н Румен Борисов – бизнесмен от гр. Шумен, който има наследническа къща в с. Садина, област Търговище. Един ден тъща му, както си копаела в градината в мотиката й  издрънчал  малък  метален предмет.  След почистване се оказало, че това е печат на Разградската реална мъжка гимназия /наследник, на която е ПГПЧЕ/. Г-н Борисов бе така любезен лично да дойде в гимназията и предостави /подари/ печата. На него и тъща му бе връчена благодарствена грамота и свидетелство за дарение. За учителите и учениците на гимназията този печат има голяма историческа и сантиментална стойност. Той е от времето на основаването на гимназията. Остава загадка как е попаднал в градината в с. Садина, но предстои допълнителна проучвателска дейност.

54413283_558446547981126_1940081047370727424_n


Разградски момичета от ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ –

5 дни в сърцето на Париж

IMG_4012Проектът включва 500 момичета от 35 страни от пет континента и 1500 момичета от френски училища. Чрез този уникален проект момичетата имат възможност да участват в различни спортни мероприятия и натрупат опит и знания, които по-късно ще използват за постигането на по-висока ангажираност и резултати в областта на спорта на национално ниво.

Отборът на България включваше две училища с по шест момичета– ПГПЧЕ „ Екзарх Йосиф” от Разград и СПУ „П.Р.Славейков” – Кърджали.Разградските  момичета всъщност са отборът по лека атлетика  на гимназията. Календарът на проекта включва няколко събития като „Търсене на съкровища” на 12 март. Момичетата бяха разделена на отбори от различни страни, които трябваше да опознаят Париж чрез откриване на важни забележителности (Нотр Дам, Айфелова кула, Пантеон, статуи на известни френски жени и др). В нашият отбор участваха момичета от Македония и Исландия. Денят беше изпълнен с много емоции, разнообразни случки в метрото и най-вече – нови и вълнуващи познанства. Вечерта се проведе така наречената Културна вечер – всяка една страна имаше възможност да се представи чрез различни изяви.Sheruns-wednesday-22-800x450

На 13 март се състоя и масовия крос по Сена- около 2000 момичета взеха участие на няколко вълни. Въпреки променливото и студено време настроението беше повече от отлично, имаше много усмивки и поздравления от местните жители и многото туристи във френската столица. Преди кроса всички участнички се събраха в The Village (Селището) –  построено пред общината на Париж.  Тук момичетата имаха възможност да участват в различни спортни занимания като стрелба с пистолет, бокс,скачане на две въжета, гребане, фитнес и разбира се, много снимки.Тук се състоя и награждаването на всички участници.

На 14 май момичетата бяха отведени в Пале Бронияр – конферентна зала в сърцето на Париж, където имаха възможност да чуят вдъхновяващите истории на жени спортистки от цял свят. Така мисията на проекта – да събере момичета от цял свят за да обсъди равнопоставеността на половета и да се предприемат стъпки към едно по-добро бъдеще прие реални измерения.

IMG_3965

Пресцентър на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“


Oбява

      Съветът на настоятелите на “Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф гр.Разград” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.04.2019 г.- сряда от 17:30 ч.  в  заседателната зала на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” град Разград при следния дневен ред:    

 1. Приемане на нови членове на  Училищно настоятелство.
 2. Доклад за дейността на Сдружението за 2018 г.
 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
 4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2019 г.
 5. Освобождаване на членове на Училищното настоятелство по чл.15, т.4 от Устава.
 6. Предложение за промяна на устава на сдружението
 7. Промени в Съвета на настоятелите.
 8. Организационни въпроси.

      Съветът на настоятелите кани всички членове на настоятелството да присъстват и да заявят становище по въпросите от дневния ред.

      При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

     Обявата е публикувана на 15.03.2019 г. 12:10 часа.

      Председател: С. Симеонов                                            Секретар:   В. Станкова


В А Ж Н О!

        По предписание на РЗИ – Разград грипната ваканция се удължава до 04.02.2019 г. –  понеделник включително!  05.02.2019 год. – вторник е междусрочната ваканция.

       Всички сме на училище на 06.02.2019 год.- сряда със седмичното разписание за втори учебен срок.  Първа смяна- 8, 11 и 12 клас; втора смяна – 9 и 10 клас!


Преустановяване на учебен процес 28.01-30.01.2019 г.

Предписание РЗИ Разград


BEST (Bulgarian English Speech and Debate Tournaments) Foundation

БЕСТ (Българо – Английска Фондация за Състезание по Речеви умения и Дебати)

47430872_349804468902593_6918028205920092160_n

От 1 до 2 декември в град Сливен се проведе поредното регионално състезание на фондация  БЕСТ за източен район на страната. В турнирът взеха участие над 350 ученици от езикови гимназии в Русе, Варна, Шумен, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Димитровград и Търговище. ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” Разград подготви и изпрати 31 участника във всички дисциплини на състезанието – дебати, проза, поезия, оратория и дуо интерпретации. В категорията 8-9 клас участваха ученици предимно от 9 клас в поезия и дуо, а в категория 10-12 клас участието бе по-разнообразно – поезия, проза, оратория, дебати и дуо интерпретации. В атмосфера на изключително сериозна конкуренция нашите представители успяха да стигнат до полуфинал на поезия (Леда Маркова – 10 клас), четвърт финали на поезия (Мелиса Решад- 11 клас), проза (Пресиана – 12 клас), оратория (Дениз Хаджиосманов и Ивелин Събев – 10 клас). Отборът по дебати към гимназията постигна изключителен успех с две победи и две загуби, имайки предвид тяхното първо явяване.  Отборът на Разград получи изключително добри отзиви и препоръки от организаторите за доброто представяне на нашите ученици. Предстои много работа и усилия за следващото състезание за източна България през март, което ще се състои във Варна.

47320865_348788329242383_4177882003565182976_n


11 –национално състезание за ключови компетентности  по Природни науки-Велико Търново –втора година сребро за ПГПЧЕ,,Екзарх Йосиф”

30.11-02.12.2018г.

47295595_361339601338032_2140566435666067456_nРегламент на състезанието – Участват 10 отбора, като във всеки отбор са включени по 6 ученици на възраст от 7 до 10 клас от цялата страна.Предварително всяка област провежда подборен кръг и до национален отиват само 2 ученици от областта.След проведен такъв кръг от Старши експерта по природни науки и екология-г-жа Галина Пенева от област Разград бяха определени 2 ученици от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – Юлиян Минчев от 9б клас и Робин Хубанов от 9в клас за участие в 11 –национално състезание за ключови компетентности  по Природни науки-Велико Търново. Техен ръководител бе г-жа Ивелина Христова. Самото национално състезание се провежда на 2 етапа-1- етап четирима ученици от отбора решават по една изследователска задача от области- биология, химия и физика, 2-етап останалите двама ученици от отбора решават по 1 експериментална задача, която е комбинирана с чисто приложен аспект. Юлиян беше в отбор №9, а Робин в отбор №2. Национална комисия в състав-Председател  проф.д.х.н Адриана Тафрова, доц.д.х.н.Ст.Манев, доц.д.б.н.Томова, доц. Д.ф. н.Тютюлков  гл.ас.д.б.н.Иванова,старши експерт от МОН Георги Георгиев оцени изключително прецизно представянето на задачите на всеки участник от отборите. Имаше и непълни отбори , като се има в предвид метеорологичната обстановка в страната, такъв беше отбора на Робин. Юлиян представи  задачата отлично и той и целия отбор завоюваха сребърни медали. Робин реши задачата по нестандартен начин и журито беше възхитено от факта, че той  с много  голяма лекота прилага знанията по природни науки и информационни технологии.

Resized_20181201_124147_5065

Resized_20181201_110359_2636


IMG-543b7b15937c9d557e57eda2727d8a0d-V

     Във връзка с професионалния празник на полицията -8 ноември- РУ на МВР- град Разград организира конкурс  под наслов „Ние можем да променим бъдещето,като започнем от днес!” и есе на тема „Ако бях полицай”. В конкурса се включиха 39 ученици във възрастова група VIII- XII клас от 6 областни училища.От ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” участваха петима ученици, като двама от тях бяха отличени с награди. Голямата награда на кмета на Община Разград-лаптоп- получи Колийн Господинова от 8 а клас, а наградата на началника на РУ на МВР- Разград получи Христо Маринов,също от 8 а клас. Нашите ученици получиха заслужени награди и за пореден път защитиха достойно името на училището.46137441_2228751354080561_6940139049747218432_nIMG-88f2601198d31e19d71f5803f4261e9e-V


20181112_135102

Талантливи ученици от ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“гр. Разград завоюваха две втори места и придобиха право на стипендия на Двадесет и шестия национален ученически конкурс „Родолюбие“ под наслов: „110 години независима България“, организиран от МОН, Исторически факултет „Климент Охридски“, Синдиката на българските учители, Национален исторически и военноисторически музеи, в. „Учителско дело“, и в. „Азбуки“.

Отличените реферати на Мерлин Мюмюн и Мариана Матева от 11 клас бяха предложени за класиране от първо до трето място и участваха в третия национален кръг, който беше събеседване с комисията върху отличени работи от цялата страна.

Председателят на комисията, проф. Табакова от Софийския университет „Климент Охридски“ беше впечатлена от знанията и компетентността на нашите ученички, което им отреди две втори места и стипендия по Програма за деца с изявени дарби.

В раздел есета Мартина Петрова завоюва престижното трето място.

Грамоти за достойно представяне получиха още 17 ученици от гимназията от 9, 10 и 11 клас с есета, реферати и презентации.

Консултанти на учениците са Р. Раденкова и Д. Георгиева.

В конкурса имаше и участие на ученици от български училища в Испания, Унгария и Украйна.

Наградите бяха връчени от зам. министъра на образованието Таня Михайлова в присъствието на Янка Такева- председател на Синдикатите на българските учители, Ваня Кастрева, Радостина Николова-експерт по история и цивилизации към МОН и много гости.

Поздравления за нашите креативни ученици със заявена гражданска позиция. Пожелаваме им нови творчески успехи.20181112_135133


Децата ни – съвременните народни будители!!!

 „Доброто не се прави от омраза или корист. То се прави само от обич.“  – Джон Ръскин

    Добродеяние, Милосърдие, Щедрост, Доброта, Човеколюбие!!!

    Все красиви и звучни български думи, изразяващи изконния стремеж на човека да помага, да дарява, да прави добро.

    В самото навечерие  на 1-ви ноември,  Деня на народните будители – празник, който в съзнанието на всеки един от нас се свързва с безкористната отдаденост на книжовници, просветители и борци за национално освобождение. Това са онези хора на духа, словото и действието, които през вековете стават пазители на духовните ценности на нацията ни и нейния морал.

   По този повод , както всяка година учениците от нашата гимназия организираха голям  концерт-спектакъл. Препълнената зала се потопи в неговата магия. Тази вечер ние бяхме на територията на доброто Тази година той имаше и благотворителен характер. Събра ни  кауза, за която си струваше да обединим усилия.

    Събраните средства  ще  бъдат вложени в асфалтирането на спортната площадка, която споделяме с ОУ„Н.Вапцаров“. Благодарности към  Ученическия съвет на гимназията, който  поде тази инициатива. Благодарности към всички вас деца, които се включихте в тази кампания. Специални благодарности и към децата от ОУ „Вапцаров“ , които също много активно и с ентусиазъм подкрепят идеята  и се включиха в концерта с блестящите изпълнения на вокална група. Благодарности и към  родителите- тяхното присъствие  на концерта е  повече от красноречиво! За самият концерт –  много вдъхновение, страхотни изпълнители, страхотно начало с изпълнението на химна на гимназията от хор от 100 ученици от 8-ми клас, блестящ завършек с китайско участие. Много музика, много танци!!!

    Тук му е мястото да отбележим, че благотворителността не е ново явление в Езиковата  гимназия. Няма да бъдат  забравени кампаниите и огромната работа, която свършиха учениците  за подпомагане на Станислав Малчев, на Боримир Марчев. Няма да бъдат  забравени благотворителните базари за подпомагане на болни деца, животни, приюти. Дори и в деня на концерта в гимназията имаше такъв базар.

    Ние възрастните има какво да научим от  децата. Те са  едно страхотно поколение,  с което  ние се гордеем. Казано просто –  те са  много добри хора! Те са новите, съвременни будители!!!

    Събраните средства ще бъдат съхранени в банкова сметка , номерът на която ще  бъде публикуван  на сайта на гимназията, ще бъде  разпратен до фирми и институции. Силно се надяваме нашата кауза да се окаже заразна и сумата в тази сметка да нараства. Силно се надяваме акумулираната обществена енергия да мотивира и местната власт  и пред бъдещият красив физкултурен салон да се появи и една  асфалтирана, подредена и обзаведена спортна площадка.

    Очевидно има истина в  приказката, че когато правиш добро то ти се връща!  Сигурно затова в далечното минало патрона на нашата гимназия, Екзарх Йосиф е завещал 5000 златни лева на гимназията. Сигурно затова един от големите  съвременни разградски будители- проф. Пламен Радев  вече четвърта година дава целогодишна стипендия на най-добрият ученик от гимназията.  Сигурно затова „Лайънс клуб Разград“  дава целогодишно две стипендии на нуждаещи се деца. Сигурно затова нотариус Роска Иванова години наред подпомагаше целогодишно нуждаещи се деца от 8-ми и 9-ти клас. Сигурно затова сдружение „Лудогорие“ всяка година дава по една стипендия на отличен ученик от гимназията. Сигурно затова Стефан Петракиев със свои средства направи и монтира барелефа на Екзарх Йосиф.

    Към всички тях –огромни благодарности! Оставили са завинаги името си в историята на гимназията и са наш пример и вдъхновение.

    Ние знаем, че събраните  средства тази вечер ще са недостатъчни /1350 лв./, но знаем и друго – това e само началото.

                                                                                                    Пресцентър ПГПЧЕ!!!45222727_121933872128935_2189684605081092096_n45020378_121934028795586_7550165035893391360_n45192605_121933952128927_2303091940926685184_n45057799_121933735462282_465843672026447872_n

От 27.10.2018 до 29.10.2018 год. в гимназията гостува делегация от Гимназията за социални науки гр. Текирдаг, Република Турция. В присъствието на Областния управител бе подписан 5-годишен договор за сътрудничество в областта на: обмен на добри педагогически практики, посещения на учителски групи, разменно гостуване за езикови практики  на ученически групи.

45104910_337563667005957_582127712542392320_nБез имеt-4-1-e1540824988783


Обява

За учебната 2018/2019 година  в   клас има едно свободно място!!!
Желаещите подават документи в канцеларията на гимназията!! 

На 12.10.2018 г. в гимназията пристигна новата ни учителка по китайски език Лин Ю.

След формиране на групите от желаещи и изработване на графика се надяваме в последната седмица на октомври  заниманията да започнат!!! 

43750682_564071347381896_4571341475060645888_n


Уйлям Теодору – новият ни учител по Английски език от САЩ.

Прекрасен млад,  високообразован човек!!!! 

43135824_10212353000852683_527844832069025792_n


Моменти от партньорското посещение в Гимназия за социални науки в гр. Текирдаг, Република Турция на 21,22,23,24 септември.. Подписахме договор зо сътрудничество в следващите 5 години. Очакваме ги в Разград на 27,28,29 октомври!

3

4

IMG-ecb7783623faa3d1e1c43defa84eb5d7-V

42452035_735863843423723_2198945662672830464_n

Откриване на новата 2018/2019 учебна година

и първа копка на физкултурния салон!!!

1
2

33245619_1963087970368696_7384853277973676032_n
42686553_10156777119207148_7668184535254695936_n


ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В БЕЛОКАМЕННА МОСКВА – СЪРЦЕТО НА РУСИЯ

     Ученици от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”гр. Разград спечелиха специалната награда – екскурзия до Москва  на Дванадесетия национален ученически конкурсэ”Не се гаси туй, що не гасне”, посветен на 140 години от края на Руско-турската освободителна война от 27.08 до 31.08. 2018 год.

Изданието се организира от Национално движение „Русофили”, МОН, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Синдиката на българските учители и Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Конкурсът се спонсорира от международния фонд „Росийский мир”, който поема организацията и престоя в Москва.

В надпреварата участваха над 3000 ученици от цялата страна. В категория „Реферати”, „Рисунка” и „Мултимедийни продукти”  лауреати станаха Мартина Петрова и Мерлин Кязим с научен ръководител Румяна Раденкова и Мартина Иванова с научен ръководител Веселина Милушева.

В категориите „Есета и „Журналистичен материал” се класираха двама ученици от Кърджали и Пловдив. За водач на българската група журито определи Румяна Раденкова- преподавател по история и цивилизация в ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф” гр. Разград.

Москва е огромен мегаполис, създаден с имперски замах, с богата култура и история. Основан е от Юрий Долгорукий и първите писмени сведения за града датират от 1147г.  Има над 431 музея, 85 ВУЗ-ове, 72 театри, 109 кинотеатри, много градини и лесопаркове. Над 50 зелени „оазиса” между които  най-големия парк е „Гогол”.

Екскурзоводът ни Валерий беше човек с богата руска душевност, интелигентен, добронамерен и отзивчив. Той успя да ни покаже и разкаже за най-важните забележителности  на Москва.

Нашата група ученици направи впечатление на организаторите със своята любознателност, ерудиция и възпитание. Всеки би се гордял с такива ученици.

Разходихме се по легендарната улица „Арбат”, където в различни времена са живели и пребивавали известни личности като Пушкин, Гогол, Толстой, Чехов, Блок…

Видяхме паметника на цар Петър І – най-големия в света, висок 98 метра, 660 тона бронз.

Минахме по красивия „Мост на влюбените”над Москва-река с уникална гледка към града и плаващи фонтани, а разходката по реката с корабче беше прекрасно и незабравимо преживяване.

Думата „Кремъл”означава укрепен град с крепостни стени, кули и бойници. Московският Кремъл е събирателно понятие за властта в Царска Русия, СССР и днешната Руска федерация. Комплексът има триъгълна форма и 20 кули. Построен от дърво, през 16 век е унищожен от пожар. По- късно е възстановен от камък в този си вид. Дължината на крепостните стени е 2.5 км. Кремъл е включен в списъка на ЮНЕСКО.

Видяхме символите на руското могъщество „Цар Топ”, 40 тона бронз-най-голямото оръдие в света включено в книгата на „Гинес.”

„Цар Камбана” най-голямата в света-202т. Висока 6 метра, тя е образец на руското леярно изкуство.  Видяхме Спаската кула, храма на Василий Блажени, Вечния огън на пост №1 на Русия, при гроба на Незнайния воин…

Третяковската галерия е уникална. Построена в руски приказен стил, тя съдържа най-голямата колекция в света на картини на руски художници. Открита през 1892г. като  частна колекция на младия 28-годишен индустриалец Третяков, днес тя съдържа над 100 хиляди платна от древни времена до днес.

Посетихме   Музея на космонавтиката и видяхме барелефите на Гагарин, Терешкова и на всички руски космонавти. Направихме си снимки пред емблематичния Большой театър.

Времето прекарано в Историческия музей беше като пътуване с „машината на времето”от древноруската държава, средновековното й минало, татаро-мотголските нашествия, огнищата на култура до наши дни. Доспехите на царете и императорите ставаха все по-украсени и надиплени с накити, напомнящи красота и богатство.

Отправихме се към летище Шериметиево с прекрасни впечатления с благодарности към организаторите, обогатени духовно и малко тъжни от раздялата. Пожелахме  си да дойдем пак.

25

Архив 2017/18 учебна година

 

     График родителски срещи:

 • 18.09.2018 г. от 18:00 ч. – VIII клас;
 • 19.09.2018 г. от 18:00 ч. –   ІХ клас;
 • 20.09.2018 г. от 18:00 ч. –    Х клас;
 • 25.09.2018 г. от 18:00 ч. –   ХI клас;
 • 26.09.2018 г. от 18:00 ч. –  XII клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 1. За учениците от ІХ клас от новата учебна година:

Учебниците за ІХ клас са определени и за тях ще бъде дадена колективна заявка, при която ще се ползва  30% отстъпка.

Ще ги получите на 17.09.2018 г.

 1. За останалите ученици: (от VІІІ, Х, ХІ и ХІІ клас) учебниците са обявени на сайта на гимназията и може да си ги закупувате. Може и употребявани.
 2. За учениците от VІІІ клас:

Ще получите вратовръзките с логото на гимназията на 17.09.2018 г.

 1. Графикът за родителските срещи ще бъде обявен по-късно. На 18.09.2018 г. от 18:00 часа ще бъде родителската среща за VІІІ клас.

Тържеството за откриване на учебната 2018/2019 година започва в 9:00 часа в двора на гимназията.

Директор: П. Георгиев

 


Обява

Списък на учебниците за учебната 2018/2019 година:


Препоръчителна литература по БЕЛ за 8 клас


20180617_130827На 12-я юбилеен национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” нашите талантливи ученици грабнаха първите места.

Мартина Петрова от 10-а клас с реферат, Мартина Иванова от 10-в клас с презентация и Мерлин Мюмюн с рисунка.

Наградата е екскурзия до Русия за четирима ученици от цялата страна, между които Мартина Иванова и Мартина Петрова заедно с Румяна Раденкова, която ще бъде водач на българската група. Мерлин от 10-а клас е наградена с камера за прекрасната рисунка. Нашите благодарности за г-жа Веселина Милушева, която подпомогна Мартина Иванова в разработката.

Поздравяваме нашите ученици, амбицоизни млади хора със заявена гражданска позиция. А историята, тя трябва да се познава, да се предава на поколенията, за да има настояще и бъдеще, за да я има България!17EE2DFAF-B6DA-4F96-86D1-BB61CE301C67

Untitled


            „Който спаси един човешки живот, спасява цялата Вселена” – това мото ме отведе в морския град Бургас на 11 и 12 април тази година. Причината беше отличието ми в V национален ученически литературен конкурс на „Алеф” – център за еврейско – българско сътрудничество с инициатор Алберта Алкалай. Благодаря на госпожа Румяна Раденкова, от която научих за конкурса и която в последствие стана и мой научен ръководител. В състезанието участваха над 120 ученици, като номинираните бяхме 20. Есетата ни бяха оценени от жури в състав Михайлина Павлова – редактор на БНР, Румен Леонидов – поет и издател на сайта Факел.бг и Асен Йорданов – журналист и директор на сайта Бивол.бг. Церемонията беше емоционална. Имахме възможността да научим истинските истории на потомците на оцелелите при Холокоста евреи. Присъстващи бяха и посланикът на държавата Израел, кметът на община Бургас и други официални лица. След тържественото мероприятие беше организирана вечеря, където се сближих с повечето от наградените. Създадохме нови приятелства и се забавлявахме през цялото време. През втория и последен ден имахме възможността да посетим замъка „Влюбен във вятъра” в Равадиново. Правихме си снимки и документирахме незабравимите мигове. Останах впечатлена от организацията и цялото преживяване.

Марияна Асенова Матева  10б клас


      Отлично представяне на Йоана Иванова  Кънева от 11б клас  и нейната учителка г-жа Красимира Минева по Български език и литература. На националния кръг на олимпиадата по Български език и литература Йоана е класирана на 7-мо място в страната! Гордеем се с тях! 

P1060617


20180416_130840_resized

     Отново достойно и отлично представяне на Националната олимпиада по гражданско образование на трима ученици от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград, проведена от 13 – 15 април в гр. Русе.

 Десет години нашите ученици извоюват участието си в този престижен форум. Василена Накова от VIIIБ клас защити проект „Храни се здравословно, спортувай редовно“, Юлиян Минчев от същия клас представи своя проект „Наркотиците – болестта на модерното ни общество“. Станислава Славчева от IXА клас решава казус и защити проект на тема „Бездомните животни – проблем за обществото, нещастие за животните“. Научните ръководители в подготовката на участниците са Дияна Георгиева и Румяна Раденкова.

    В комисията по оценяването участваха професори и доценти от СУ „Климент Охридски“.

   При награждаването доц.д-р Захари Захариев, Председател на Национланата комисия по гражданско образование се обърна към всички участници с думите „Вие сте олимпийци, със златни венци“.

IMG-6276ac104e0b9544bfd6dcdf70a6ef67-V

up1


          P1010926На 15 и 16-ти март участвах в XXII-ра Национална ученическа философска конференция „Човек-свят” в гр. Бургас. В деня на откриването успях да се запозная с останалите участници и да разбера с кои от тях съм в една възрастова група. Всички бяха изключително усмихнати, мили и приятелски настроени.

        В деня на самата конференция бяхме разпределени по зали, в зависимост от възрастта. В залата присъстваха освен участниците, но и нашите учители, гости от училището-домакин и журито.  По определен ред прочитахме есетата си, след което очаквахме въпроси от останалите участници, гости и жури. Аз бях 6-та и докато дойде моят ред бях успяла да задам въпроси по останалите есета и да участвам в дискусиите. На въпросите за моето есе успях да отговоря пълно и ясно и осъзнах, че в мен липсва всякакво притеснение и ми беше изключително приятно. По време на почивките се събирахме, за да продължим да обсъждаме работите си и да казваме какво ни е харесало във въпросите и отговорите ни.

         Това беше едно изключително приятно и полезно преживяване, което бих искала да повторя. Най-много благодаря на г-н Христов, който през цялото време ме подкрепяше, даваше ми важни съвети и се погрижи да се забавлявам и да не се притеснявам.

Елена Цанкова-ученичка от 11 б клас на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“

P1010948P1010927


СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № РД 09-349 от 28.02.2018 г. Министъра на образованието и науката определя дните 01.03.2018 г. и 02.03.2018 г. за неучебни за учениците от училищата в област Разград.

Учебните занятия се възобновяват на 6.03.2018 г. със седмичното разписание за вторник.


 СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № 249 от 26.02.2018 г. на кмета на община Разград е преустановен учебния процес за периода 27.02.2018 г. – 28.02.2018 г. за всички училища и детски градини от община Разград.

Учебните занятия се възобновяват на 1.03.2018 г. със седмичното разписание за четвъртък.

up1


В началото на февруари 2018 година се състоя представянето на виртуалната екскурзия до Лондон, реализирано от учениците от клуба по английски език “The Club of the Young Globe Trotter” с ръководител Даниела Обрешкова. Екипът показа резултата от усърдната няколкомесечна работа пред своите родители и съученици на по чаша чай и медени бисквити. Виртуалните туристи сме: Мерлин, Теодора, Лорианна, Мариана, Мелиса, Мирела, Боян, Калин, Павел и Ванеса- ученици от 10 клас.

27544582_1184581305009901_6036587580158016820_n(1)

От октомври до края на януари ние се учихме да работим с карта на града и метрото, да търсим всякаква необходима информация в интернет: да намираме подходящи самолетни билети, място за престой, интересни забележителности и културни мероприятия. Атмосферата по време на работа в клуба беше изключително спокойна и предразполагаща. Освен образователна, заниманията ни имаха и чисто развлекателна насока. Придобихме практически умения и при реална екскурзия бихме се справили отлично с новите предизвикателства. През цялото време работехме в екип.

45

Родителите ни гледаха с интерес, послушаха английски и научиха любопитни факти за восъчните фигури на Мадам Тюсо, Биг Бен, Лондонското око, зоопарка в града, Националната галерия и други забележителности. Тръгнаха си замислени как да превърнат виртуалната екскурзия в реална J

123

 


Съветът на настоятелите на “Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф гр.Разград” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 28.03.2018 г. от 17:00 ч.  в  заседателната зала на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф” град Разград при следния дневен ред:    

 1. Приемане на нови членове на  Училищно настоятелство.
 2. Доклад за дейността на Сдружението за 2017 г.
 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.
 4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2018 г.
 5. Освобождаване на членове на Училищното настоятелство по чл.15, т.4 от Устава.
 6. Предложение за промяна на устава на сдружението с приемате на нова т.3 към чл.23 със следния текст: „Член на сдружението, който е и родител на ученик в училището, може да представлява и останалите родители на ученици от същия клас, както и да преупълномощи с тези права друг родител на ученик от същия клас“.
 7. Предложение за промяна в чл.42 от  Устава на сдружението, регламентиращ размера на членския внос, като цифрата „5“ се заменя с цифрата „10“.
 8. Промени в Съвета на настоятелите.
 9. Организационни въпроси.

Съвета на настоятелите кани всички членове на настоятелството да присъстват и да заявят становище по въпросите от дневния ред.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

  Председател: С.Симеонов                                                                      Секретар:   В.Станкова

Обявата е публикувана на 26.02.2018 г.

up1


19 обява свободни места

Василена Красимирова Костадинова-10бкл.

20171202_134653

На откриването на събитието ни разпределиха по отбори по шестима. Бях заедно с Джема – 10 клас от Ямбол, Симеон – 10 клас от Хасково, Десилав – 9 клас от Попово, Борислав – 8 клас от София и най-малък беше Кристиян – 5 клас от Белене. Отборът ни беше под номер 10, но бързо се организирахме, измислихме име – „Веселите тревички“, лого и мото – „Растем нагоре към знание“.

Задачите от първия теоретичен етап бяха доста трудни, но ние се справихме с тях заедно. Само един излизаше пред журито, а при необходимост останалите даваха пояснения и допълнения. Обратно на очакванията ми, аз поех физичната задача, в която имаше и малко химия. В началото много се притеснявах, но когато застанах отпред, напрежението започна да изчезва и обясних моята задача по най-добрия начин. Към края залата беше много шумна, а аз бях последната представяща, но когато започнах да говоря, всички мълчаха и това е едно от нещата, които ми направиха най-силно впечатление.Чувството беше уникално, емоциите бяха много силни и се чувствах все по-уверена и все по-уверена след всеки следващ въпрос от страна на комисията.

На втория ден бяха практическите задачи. Аз решавах задачата по химия, която беше много интересна. Докато извършвахме експериментите, комисията ни наблюдаваше и изглеждаха много впечатлени от начина ни работа, снимаха нашите проби и казваха, че се справяме отлично. За съжаление не аз представих задачата пред комисията и останалите отбори, но давах важни пояснения от място, които ни бяха от огромна полза. Кристиян от отбора ни представи другата задача и се справи по-добре даже от по-големите от него.

Към края бяхме малко изнервени и притеснени, защото не мислехме, че сме показали нещо достатъчно добро, но след като разбрахме, че заемаме второ място в класацията, щастието ни нямаше граници.

За мен това беше прекрасно изживяване и не мога да опиша усещането. Благодарна съм, че получих шанса да се запозная с толкова много нови хора, и силно се надявам скоро отново да ми се отдаде възможност да се явя пред публика с такава цел. Благодарна съм също на госпожа Христова, защото без нея това нямаше как да се случи, тя ми даде полезни насоки като учител и като ръководител. Без съмнение не съжалявам, че се включих в състезанието, защото резултатите за мен са отлични – по-малко от една точка ни дели от първото място.

Пожелавам и на по-малките ученици от гимназията, а и не само, да усетят емоцията и естествено да покажат още по-добри резултати!”

20171202_104855


Tурнир по тенис в памет на любимия учител

„ПГПЧЕ-ОПЪН, МЕМОРИАЛ Стефан Гатев“

За 17 пореден път ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Разград организира тенис турнир „ПГПЧЕ-ОПЪН“ От 2003 година той е  преименуван на „ПГПЧЕ-ОПЪН, МЕМОРИАЛ Стефан Гатев“.Създаден е от любимия учител по физическо възпитание и обичан колега Стефан Гатев/ сега в отвъдното/ заедно с треньорите по тенис на корт от местния клуб Севдалин Стоянов и Георги Карагеоргиев. Oт 2003 година проявата е в негова памет и се провежда ежегодно.  В тазгодишното издание, което се проведе на тенис кортовете в неделя участваха 21 тенисисти от града.Организира се от горепосочените треньори заедно с учителите по ФВС към езиковата Диана Петкова –Изворова и Невена Иванова. Турнира за момчета бе в две възрасти до 14 годишни и над тази възраст. Момичетата участваха само в една възраст. Срещите бяха много оспорвани, поради голямото желание за изява на тенисистите и за спечелването на наградите:  до трето място ,медали / златен, сребърен и бронзов/ и грамоти подсигурени от директора на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ Пейчо Георгиев. Непосредствено след турнира в памет на треньора-учител се даде обет с торта подсигурена от фирма „Лазаров“Ето и призьорите до трето място получили награди. Момчета до 14 години : победител 1.Иван Иванов, финал със 2.Симеон Нешев / 7:6/ 3.Станко Мечков и Николай Дюлгеров. Във възрастта над 14 години в много оспорван финал Мартин Първанов надигра  Калоян Генчев  2:0 / 7:6 и 6:3/ и заслужи златния медал, сребърния остана за другия финалист,  бронзовите медали спечелиха 3.Емил Илиев и 3.Александър Димитров. При момичетата първо място и златен медал в много силен финал завоюва  Ина Възелова, която победи Соня Георгиева с 9:7, бронзовите медали бяха за Гергана Иванова и Ани Оручова. При двойките  на финала  Емил Илиев/Павел Цонев победиха Александър Димитров / Соня Илиева на третото място се класира двойката Симеон Нешев/ Виктор Георгиев.

14718860_10202366207911958_4020484634208740157_n

22491649_10203932953079608_4055316165982739777_n

22491952_10203932982520344_3172209058002840733_n

up1


up1

28 заповед свободни места в 8 клас 2017 -1

 

 

 

 

 

От 16 ноември до 19 ноември 2017 год

Фондация „Америка за България“ организира за трета поредна година среща на професионалната ни образователна общност с директори и учители, преминали през програми през последните шест години. Целта на семинара е да се обмени образователен опит сред учители и директори, както и да се обсъдят и дискутират бъдещи образователни инициативи. Гост лектор по време на семинара беше педагогическият специалист от Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк, САЩ Кайл Хейвър.

 

23658754_10155219855798215_2651282216865873755_n

Участници в годишната среща от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград:

Пейчо Георгиев-директор; Даниела Обрешкова-главен учител по АЕ; Ренета Стоименова –старши учител по АЕ ; Даниела Узунова- старши учител по география и АЕ; Евгения Стойчева – старши учител по РЕPlovdiv

up1

 


IMG_4740От 2002-ра година Световният ден на философията се чества всяка година по цял свят всеки от изследователи, учени, политици, дипломати, писатели и общественици, учители и ученици, преподаватели и студенти, професионални и доброволни общности и сдружения в различни страни.  Денят е определен за Световен ден на философията по инициатива на UNESCO, а през  2005 година е вписан в официалния календар на организацията като празнично събитие.
На 20 ноември в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” бе отбелязан Световния ден на философията. Във фоайето на гимназията, ученици от 11”а”, 11”б”, 11”в” и 11”г”  представиха по интерактивен начин своите интересни идеи. Те запознаха училищната общност с философските концепции и виждания за света, чрез игри, провокиращи размисли над метафизичните въпроси: „Каква е природата на знанието”, „Каква е същността на човека”, „Какъв е смисълът на живота” и прочие. Всеки участник бе награден с домашно приготвени лакомства. Украсата и визуалното оформление на събитието, също бе дело на учениците, които за пореден път доказаха, колко талантливи могат да бъдат.IMG_4738

up1


Василена Красимирова Костадинова 10б клас – класирана на  първо място на подборния кръг за  Национално състезание по ключови компетентности по природни науки в Плевен – на 1,2.12.2017 год. До нея и учителката и по Химия г-жа Ивелина Христова. Василена и Александрина /ученичка от ППМГ-Разград/ще защитават честта на Област Разград на националното състезание.23666810_10210227887166169_1739444121_n


Елена Цанкова от 11б клас  и Мелис Шакир от 11г клас

заедно с тяхната учителка по Английски език Мима Стоянова –

участници в националното състезание за млад преводач

20171108_160532


Леда Маркова- 9б клас – класирана на национален кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения по АЕ

19732173_1516436011753979_2847058139518578366_n

up1


Мариана Асенова Матева -10б клас – 1-во място

на конкурса на Национален клуб “Родолюбие“

под надслов „Горди с историята и духовните си достижения –

10 години България в Европейски съюз“

и още 16 отличени

20171107_133203

23619008_10210227887126168_654974638_n


Хелоуин в ПГПЧЕ!!!!

20171031_14265620171031_140807

 

 

up1


 

1.11.2017год. – ден на народните будители


 

up1

 


Откриване на новата 2017 2018 година

image-0-02-05-b3965ca45c3ba721877bf964f9984d16f0dbe5ba17b2f9590fe4ca1ae0522c56-Vimage-0-02-05-709845371b8a5318205e40bbcc9254dd67eb542dd1d0b6263725146417fb18e6-V

image-0-02-05-dd48a4151e5a42b9ed7130ace8bc328cb14ab36d8ef52d0f2e794b85d34c4beb-V

 

 

Съобщение

Към 2.10.2017 год. обявявам, че в 8 г клас има едно свободно място!!! 


obiava

up1


До учениците и родителите!!!

А/ Скъпи ученици на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“,

 1. Очакваме ви на 15.09.2017 год. в двора на гимназията за откриване на учебната 2017/2018 година! Всички трябва да сте в гимназията в 8.45 часа. Започваме точно в 9.00 часа!!!
 2. След тържеството всеки клас отива в определената класна стая с класния си ръководител
 3. Осмокласниците ще си получат учебниците

Б/ Уважаеми родители,

Каним ви на  първите за учебната година родителски срещи

график

 • 18.09.2017 г.от 18.00ч.-VIII клас ;
 • 19.09.2017 от 18.00–ІХ клас;
 • 20.09.2017г. от 18.00 -Х клас;
 • 21.09.2017 год. от 18.00 часа – ХI клас;
 • 25.09.2017 год. от 18.00 часа – XII клас

Заб. Срещите започват, като обща родителска среща и всички родители се събират в „Дискусионния форум“ в определения час. След това  отиват по определените стаи за класова родителска среща с класните си ръководители.

 


За учениците от VІІІ клас:

Учебниците за VІІІ клас ще бъдат с колективна заявка в гимназията. Учениците  ще си ги получат на 15.09.2017 г.


протокол

 

Заповед за обявяване на свободни места в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година


Списък на учебниците за учебната 2017/2018 година:


Списък на изучаваните произведения по БЕЛ  VIII клас 


Списък на изучаваните произведения по БЕЛ  XII клас СТАТУТ АКАДЕМИЧНА СТИПЕНДИЯ „Проф. Пламен Радев”   тук:


up1

 

Архив 2016/17 учебна година

Памет българска-
Уроците на Първата световна война-
помни миналото,
пази настоящето,
за да я има България

P1060606P1060610На 16 и 17 юни 2017 г. в град Добрич се проведе национален ученически конкурс и конференция на тема: „България и Първата световна война. Места на памет.”
При оспорвана конкуренция Мартина Петрова от 9-а клас в ПГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” извоюва второ място в раздел есе на тема: „Поклон пред народа български, отгледал достойни синове и герои. ”Наградата бе връчена от проф. д-р на и. н. Антонина Кузманова-съпруга на покойния д-р на и.н. и автор на учебници по история и цивилизация Стойчо Грънчаров. В журито бяха уважаваните и известни историци Радослав Симеонов, уредник на Военно гробище- музей към РИМ – Добрич и Петър Бойчев- директор на исторически музей в гр. Тутракан.
В раздел реферати отлично се представиха Павел Матеев и Боян Димитров от 9-б клас на тема: ”Участието на 19-ти Пехотен полк в епичната битка за Добруджа” с научен ръководител за конкурса Румяна Раденкова.
Поздравления за нашите талантливи ученици със заявена гражданска позиция и мотивация за национална гордост и самочувствие. Защото един век след тази война, светът е различен и ние сме различни. Сто години ни делят от Първата световна война през 2017 година. Да се поклоним пред подвига на героите и никога да не ги забравяме. Да бъдем родолюбци, да почитаме паметта на живелите преди нас и на загиналите заради нас.

P1060612

up1


Пътуване до  Москва!

Отново награда за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

20170529_093401На 27 май 2017г. в гр.София в Руския културен център на официална церемония бяха връчени наградите от XI-тия национален ученически конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Гордост за нашата гимназия е отреденото първо място в категория есе на Неделина Маринова от 9а клас на тема:”Апостола и българската свобода”.

Тя заминава за Москва на петдневно посещение през месец август с още четирима ученици от цялата страна. Журито оцени по достойнство нейната разработка и пожела есето да бъде прочетено от нея в залата. Тя бе помолена да бъде и водеща на тържеството и отново се справи блестящо.

Грамоти получиха и всички ученици от гимназията, участници в конкурса с научни ръководители Румяна Раденкова и Евгения Стойчева.

На нашите талантливи ученици пожелаваме бъдещи успехи.

Гордеем се с такива ученици!!!!

20170529_093257

5.05.2017 год. – поредният патронен празник на гимназията

collage-1494351259493
collage-1494351999664

up1


18254328_10206955456965124_1207469145_n

На 28.04.2017  год. гост в гимназията беше Мирослав Костадинов-Миро-поп изпълнител и композитор! Получи  се една незабравима среща с учениците, в която те разговаряха с Миро и пяха заедно с него!

18254307_10206955456605115_1423456210_n

up1


           Отново награда за ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

P1060399на четвъртият национален ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена.” Той е организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”, посветен  тази година на големия политик и миротворец Шимон Перес на тема: „Шимон Перес и неговият принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм.”

На официална церемония по награждаването в салона на Куклен театър град Бургас жури в състав: Михайлина Павлова- гл. редактор на вестник”Еврейски вести”, журналист и говорител в БНР, Асен Йорданов- журналист и директор на сайта Бивол. бг. , Румен Леонидов- поет и издател, са имали тежка задача да отличат най- добрите от 165 работи от 41 училища в страната.

         P1060401 Доротея Цветанова Колева от 12-б клас с консултант Румяна Раденкова получи специална награда за изследователски принос на тема: „Урок по достойнство”. Тя получи покана от журналистката Михайлина Павлова да пише материали за престижното списание за еврейска история, изкуство и култура „Естрея,”като работата й ще бъде публикувана в същото списание.

Награждаването премина в своеобразен открит урок, наречен „Час по мечти”, а в ролята на учител влезе актьорът Валери Величков.

„Ние можем да променим света!” Това заявиха победителите на националния конкурс.

up1


5.05.2017 год., петък – патронен празник на гимназията

Програма:
10.00 часа – тържествено внасяне на знамената на гимназията
10.05 часа-поднасяне венец пред барелефа на патрона на гимназията-Екзарх Йосиф І
10.10 – 10.15 часа – слово на директора
10.15-10.40 часа – награждаване на победителите от състезанието „ С чужд език без бариери“
10.45 часа – поздрав към гимназията от ученическият духов оркестър на ОУ“Никола Икономов“
11.00-11.15 часа- изнасяне на колоната от ученици към площада пред НЧ“Развитие“
11.30 часа –в салона на НЧ “Развитие“- концерт от ученици на гимназията
Всички бивши и настоящи учители и ученици да се чувстват поканени.


NABEC_Europe_Day-Razgrad-page-001

Новини от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“

1. В конкурс организиран от посолството на САЩ в България участваха и ученици от ПГПЧЕ-Разград. В резултат от България са избрани двама ученици, които ще участват в едноседмичен Международен летен космически лагер в САЩ. За наша голяма радост единият от учениците, които ще представят България е от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“-Разград. Поздравления за Божидара от VІІІа клас. Гордеем се с такива ученици!
божидара„ В началото на месец март г-н Люис Колинс (учителят ни по английски език от САЩ) ни запозна с поканата за кандидатстване за Международен космически лагер, Хънствил, Алабама.
Реших да участвам, като в моето мотивационно писмо изразих интересите си към някои от дяловете на науката, участията ми в извънкласни дейности(астрономия и роботика), бъдещите ми стремежи и как това ще помогне на моето развитие и училището ми. След около две седмици получих известие, че съм поканена на интервю. Радвах се, че ще имам възможността да представя не само себе си, а и училището. Самото интервю беше много вълнуващо. Задаваха ми различни въпроси: по какъв начин съм свързана с науката; как ще опиша България; ако ме изберат да участвам в Space Camp, как ще използвам наученото там, когато се върна в България и много други.
Три дни по-късно получих имейл с поздравления, че съм избрана да бъда един от двамата ученици, представящи България в Международния космически лагер. Там ще сме събрани връстници от цял свят, за да станем приятели и да тестваме способностите и знанията си по точните науки. Това за мен е чест и голяма отговорност.“
Божидара Светославова Цонева VІІІа клас- ПГПЧЕ

20170420_141309

2. На конкурс организиран от посолството на САЩ за участие в триседмичен международен  летен лагер за обещаващи млади лидери от България са определени двама ученици, от които единият е от ПГПЧЕ-Разград –това е  Хъкмет Решатов от ІХб клас.

3. На 22.04.2017 год. от 9.00 часа в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ ще се проведе традиционното състезание „С чужд език без бариери“ за ученици от VІІ клас. Тази година заявка за участие са подали 71 ученици от 8/осем/училища от областта: ОУ“Н.Вапцаров“, ОУ“Н.Икономов“, ОУ“В.Левски“, ОУ“Отец Паисий“, ОУ“И.Тургенев“, СУ“Хр.Ботев“от Разград, СУ-Лозница, СУ-Завет. Награждаването на победителите, на които ние ще се обадим предварително ще се извърши на 5.05.2017 год. от 10.00 часа на тържеството в двора на гимназията пред всички ученици!

up1


Надпяване 2017

20170407_132335

20170407_133239

20170407_133644

20170407_134836

20170407_135834

up1


20170406_140327

На 6. 04. 2017 год. гост  в гимназията  бе отец Николай Петков – писател, филолог, философ,  свещеник на БПЦ в Дивдядово,  Шуменско. На среща с ученици от гимназията отец Николай изнесе интересна лекция  за творческото писане. След нея имаше много и интересни въпроси, на които отец Николай отговори изчерпателно. Часът завърши и на никого не му се тръгваше от залата!!! n

20170406_135205

up1


На 4. 04. 2017 год. гост на гимназията беше Иван Манчев/шеф Манчев/. Освен добър готвач г-н Манчев се оказа и много добър учител. На срещата с учениците той изнесе изключително смислен и полезен за учениците урок за успеха, предизвикателствата и трудностите към него, за отношението към ученето.

20170404_144336

На срещата с учителския колектив шеф Манчев дегустира кулинарните произведения на  учителките от гимназията и ги награди с почетен диплом за кулинарни умения.

20170404_151654

Без име


На 4. 04. 2017 год. в гимназията бяха представителите на СНЦ “Лудогорие- Разград“  господата Румен Костов, Георги Димитров, Стефан Томов, Пламен Консулов , които връчиха годишната награда учредена от тях на ученичката от ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ Мария Симеонова от ХІб клас  за изключителни постижения в науката и изкуството.

20170404_100416

up1


Нашите участници в националното състезание по ораторско майсторство на АЕ  Александър и Виктория с тяхната учителка по АЕ г-жа Мирела Марчева

20170404_105929
Участието за втора година в състезанието за публично ораторство в София беше истинско предизвикателство за мен. Заглавието на речта ми беше „Справедливостта като неделима част за постигането на мир”, като се надявам да съм повлияла положително на публиката с посланието ми за по-добро общество в бъдещето.

Виктория Щерева, ХІ Б клас

На 01.04.2017 г. участвах в Национално състезание за млади оратори на Английски език под заглавие: „Мирът не е липса на Война”.
Моята тема беше: „Нека да Играем на Мир, а не на Война”. Защитих тезата, че мирът е начин на живот и ако искаме да изградим истински мир на нашата планета за всички времена, трябва да започнем от децата и да следваме примера на велики лидери за мир като Джон Кенеди, Махатма Ганди и много други.
Получих нагладата на публиката, която е много ценна за мен, защото точно това е целта на публичното говорене – да завладееш аудиторията. Това ми носи голямото удовлетворение, че съм успял да накарам хората в онази зала да чуят, разберат и повярват в това, което им казвам. А това си е мъничка крачка напред в борбата за световен мир. И не на последно място се надявам, че съм представил достойно ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, училището в което уча и се изграждам като личност.

Александър Димитров, ХІБ клас

up1


Нашите участници в националния кръг на олимпиадата по АЕ за 2017 год./Айлян, Йоанна, Ниляй с тяхната учителка по АЕ г-жа Мима Стоянова.

Браво момичета!!!

20170328_133439


Учениците: Мария, Соня, Магдалена, Денис, Сашо , участници в  националното състезание “Млад преводач” и техните ръководители: Мирела Марчева и Искра Ганева.Отлично представяне и Соня и Мария са носители на почетно отличие

20170215_100454

up1


      Съвета на настоятелите на “Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф гр.Разград” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.03.2017 г. от  17,00 часа  в  заседателната зала на ПГПЧЕ “ Екзарх Йосиф” град Разград при следния дневен ред:    

1. Приемане на нови членове.

2. Доклад за дейността на Сдружението за 2016 г.

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.

4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2017 г.

5. Освобождаване на членове на Училищното настоятелство по чл.15, т.4 от Устава.

6. Приемане на промяна в наименованието на сдружението от „Училищно настоятелство при Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ гр.Разград“ на „Училищно настоятелство при Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ гр.Разград“ .

7. Организационни въпроси.

         При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

  Председател:  С.Симеонов                                                Секретар: В.Станкова      


16443927_1418755314832155_706878347_o

up1


       Победителите в конкурса организиран от Община Разград – фотограф-художниците Александър Ганев и  Патриция Колева, Мариана Асенова, Пресиян Терзиев от ПГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

20170127_105435

20170127_105400

20170127_123210

20170127_123223


20161119_111817

Хъкмет Решатов Ахмедов от ІХб клас  и Цветомира Севдалинова Дачева от Хб клас  които представят област Разград на националното състезание по ключови компетентности по природни науки проведено  на 19 и 20 ноември 2016 год- в гр. Ловеч. Представянето на нашите ученици е отлично с класиране на VІ място в отборите, които са се формирали на състезанието.

20161119_111726

up1


20161122_091008

Ивелин Свиленов  Събев  от VІІІа клас  и  г-жа Анелия Тотева – учителката му по Английски език.

Ивелин се класира на първо място на националното състезание  за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2016/2017 година проведено на 19 -20.11.2016 год. вгр. Велико Търново.

Айлян Вейби Ахмед пък е на VІІ място в своята възрастова група.


25 години ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“-Разград
Програма

24.11.2016 год.

17:50 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Иван Димитров – поет- 12б,в-отг. С.Ангелова, Р.Раденкова -каб. 4

25.11.2016 год.

9:00 часа – среща между бивши и настоящи учители в гимназията-отг. Директор-актова зала

1. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Боян Ботйов – правнук на Христо Ботев-10в,г –отг. П.Костов, С.Петрова, Р.Раденкова- каб.7

2. 10:00 часа – среща на учениците от гимназията с г-жа Йорданка Господинова-директор на гимназията до 2010 година -9а,б – отг. Д.Обрешкова, Д.Петкова- каб.8

3. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с проф. Пламен Радев-12а,б – отг. Р.Филева, М.Димитрова, С.Ангелова- каб.15

4. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с Александър Евгениев-бивш възпитаник-8в,г – отг. Т.Николаева , Ю.Добрева – каб. 6

5. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Илиан Марков – бивш възпитаник – 11в,г – отг. Е.Стойчева, С.Денева – каб.14

6. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Стоян Димитров- бивш възпитаник- 12в,г – отг. Ив. Христова, Е.Атанасова – каб. 15

7. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-жа Деница Дилова-писателка- 11а,б – отг. И.Ганева, М.Марчева – каб.7

8. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Дулинко Дулев –поет-9в,г – отг. Н.Червенска, С.Куртев – каб.8

9. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Пламен Панчев- поет- 10а,б – отг. К.Минева, П.Николова- каб.14

10. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията г-н Митко Ханчев-бивш възпитаник-8а,б – отг. Й.Димова, А.Тотева, Т.Байчева –каб.12

11:15 часа – среща на г-н Боян Ботйов с д-р Валентин Василев в Общината – отг. П.Костов

12:00 часа- среща на г-н Боян Ботйов с г-н Атанас Дончев-началник на РУО на МОН-отг. П.Костов

18:00 часа –тържествен концерт от ученици на гимназията в салона на читалище „Развитие”

Директор: Пейчо Георгиев

up1


p1060393В края на учебната 2015/2016 година Национален клуб „Родолюбие“ обяви ХХІV Национален ученически конкурс под наслов „ Априлското въстание“. Под ръководството на учителките  Румяна Раденкова и Диана Георгиева от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“  в конкурса участваха 11 ученици с 4 презентации, 5 реферата и 2 есета.

В резултат на сериозна педагогическа работа, далеч надхвърляща задължителното обучение всички участници  от гимназията са демонстрирали много добра подготовка и стремеж за изява на творческите си способности. В тази връзка  на 2.11.2016 г. до гимназията е изпратено  благодарствено писмо от Обществения съвет на НК “Родолюбие“ в което ни съобщават, че всички разработки са отличени, като есето на Гергана Веселинова Иванова е класирано на І място.

Поздравления за всички участници в конкурса:

Венцислава Василева Петкова, 8 клас – презентация

Неделина Маринова Пенчева, 8 клас – презентация

Преслав Огнянов Дамянов, 11 клас – презентация

Павел  Мирославов Минчев, 11 клас – презентация

Мартина Станимирова Петрова, 8 клас – реферат

Елена Мирославова Цанкова, 9 клас – реферат

Даниела Светлозарова Караджова, 11 клас – реферат

Доротея Цветанова Колева, 11 клас – реферат

Ростислава Данаилова Ангелова, 11 клас – реферат

Димана Ганчева Петрова, 11 клас – есе

Гергана Веселинова Иванова, 11 клас – есе  – 1 място                

                Консултант:  Румяна Раденкова,  Дияна Георгиева

up1


HALLOWEN 2016  в гимназията

p1060385

p1060383


p1050684

Носител на академичната стипендия “Проф. Пламен Радев” тази учебна година е Павел Мирославов Минчев от ХІІа клас!


По споразумение с институт “Конфуций” -Велико Търново в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“  е Ли Зен – учител по китайски език. Занятията вече започнаха. 40 ученици от ПГПЧЕ изучават китайски език тази година.

%d1%81-%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bd


  В периода от 21.09.2016 до 26.09.2016г. Елена Атанасова и Йовка Димова, старши учители в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, посетиха гр. Фюрстенфелд, Република Австрия. Там те се запознаха с условията за организиране на летни езикови лагери. Немскоговорящите ученици от 8, 9 и 10 клас са информирани за програмата на обучението. По-подробна информация може да бъде получена от въпросните преподавателки.

12d

new-picture-28

new-picture-20

15.09.2016 год. – откриване на новата учебна година

new-picture-1

untit123leduntitled

new-picture-29
new-picture-4

 new-picture-13

new-picture-14

up1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уважаеми ученици,

         Очакваме Ви на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 8:30 часа в двора на гимназията за откриване на учебната 2016/2017 година.

         Начало на тържеството – 9:00 часа.

      Всички ученици трябва да бъдат с официалното униформено облекло на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“.

         Забележка: Само за 15.09 изискването за униформено облекло не се отнася за учениците от 8 клас.

Директор: П. Георгиев    


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

8   клас – 16.09.2016 г. – 18:00 часа
9   клас – 19.09.2016 г. – 18:30 часа
10 клас – 19.09.2016 г. – 18:30 часа
11 клас – 20.09.2016 г. – 18:30 часа
12 клас – 20.09.2016 г. – 18:30 часа


Списък на учебниците за учебната 2016/2017 година:

Архив 2015/16 учебна година

            До         РИО на МОН-Разград

                                                                                 

            На основание чл.257 от ЗПУО и Наредба №11/28.03.2005 год. ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”-гр. Разград, ул.”Н.Й.Вапцаров”10

О Б Я В Я В А

Свободни места за ІV класиране на прием 2016 год. както следва:

 1. Профил „Чуждоезиков“,  І Чужд език –АЕ, ІІ чужд език-Испански език – 1 място
 2. Профил „Чуждоезиков“,  І Чужд език –АЕ, ІІ чужд език-Немски език – 1 място

Документите се подават в канцеларията на гимназията в срок до 19.08.2016 год.

Класиране – 22.08.2016 год.

 

За справки и подробности  на телефон:   0878 684 374

 

                                                                      ДИРЕКТОР:          /п/

                                                                                 / Пейчо Георгиев/ 


                                                        До         ДБТ-гр. Разград

                                                              С  КОПИЕ:  До  РИО на МОН-гр. Разград 

            На основание чл.257, ал.2  от  Закона за предучилищно и училищно образование ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”-гр. Разград, ул.”Н.Й.Вапцаров”10 обявява   по документи  следните  работни места за учебната 2016/2017 год.:

 • Учител по Английски език – място по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ
 • Учител по ФВС – 1 място по чл.67, ал.1, т.1 от КТ

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището /свободен текст/.
 2. Мотивационно писмо
 3. Документ за самоличност /копие/.
 4. Професионална биография.
 5. Документи за завършена степен и специалност на образование, професионална квалификация и правоспособност /копие/ .
 6. Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността “учител”.
 9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психически заболявания.

Изисквания за заеманата длъжност:

– висше образование /бакалавър или магистър/, съгласно Инструкция №2 за заемане на длъжността „учител”

– специалност – да може да формира минимална  норма задължителна преподавателска работа съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 18.02.2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В  СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.

– Да са български граждани;

– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

– да не са лишени от право да упражняват професията учител;

– да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването;

– Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието им е заличено;

– Трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за участие , освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

Документите се подават в канцеларията на гимназията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  – до 19.08.2016  година, 13.00 часа

Справки на телефон:  0878 684 374

                                                                      ДИРЕКТОР:          /п/

                                                                                 / Пейчо Георгиев/ 


Списък на учебниците за учебната 2016/2017 година:


   ДО

ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

НА ГПЧЕ

ЕКЗАРХ ЙОСИФ

ГР. РАЗГРАД

Уважаеми г-н Директор!

Скъпи учители, ученици, родители и гости!

В навечерието на най-светлия книжовен празник – Денят на българската писменост и култура, с дълбоко уважение към отговорния труд на всички преподаватели, поддържали жив огъня на просвещението през годините, поднасям своите сърдечни поздрави, по случай 25-тата годишнина на Езикова гимназия в Разград.

Според една китайска поговорка „Ако искаш 1 година благоденствие засей зърно, ако искаш 10 години благоденствие посади дърво, ако искаш 100 години благоденствие възпитавай хора!”.

Вече четвърт век през този праг преминават развълнувани ученици. Така както са го преминавали техните родители, и така, както ще го преминават и децата им.

Скъпи ученици!

Вие сте късметлиите да присъствате на този неповторим юбилей!

Никога не забравяйте училището, което отвори Вашия прозорец към света и просветата! Никога не забравяйте учителите си, които първи Ви предадоха словото! Обогатени от силата на знанието отдавайте своят труд и жизнени сили в своята професионална реализация и възпитаване на Вашите деца.

Скъпи учители!

Празникът е повод за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които полагате в израстването на поколения възпитаници!

Желая на всички крепко здраве и нека всички заедно продължим делото на светите братя Кирил и Методий!

 С уважение:  Михаил Тодоров

Народен представител от 43-то НС

05.05.2016 г.

гр. Разград                                 


                До Колектива на 

ГПЧЕ „Екзарх ЙосиФ“ 

Гр. Разград

                                ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

        Във връзка с патронният празник на училището изказвам своята благодарност за неугасващия дух, за съпричастността, за доброто и за борбеността на които учите децата ни.

        Бъдете все така вярващи в доброто, съпричастни, борбени, справедливи и човечни.

untitled

В един порочен свят – да имаш доблестта,

в един безволев свят – да се окажеш смел,

в един предал те свят – да си докрай почтен,

в един пропаднал свят – да се държиш добре.

 

В един ужасен свят – да си при милостта,

в един пристрастен свят – да бъдеш справедлив,

в един безсрамен свят – да правиш добрини,

в един омразен свят – за всичко да простиш.

 

В един продажен свят – да съхраниш честта,

в един безчувствен свят – да си с човечен дух,

в един убийствен свят – да сътвориш живот,

в един свръх болен свят – да си останал здрав!

 

В едно НЕ твое време – да бъдеш който СИ! 

Едуард Къмингс

С уважение: признателен родител.

05.05.2016


СЪОБЩЕНИЕ

      На 5.05.2016 год.  ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” има патронен празник.

      През тази година се навършват 25 години откакто гимназията става Езикова!

     На 5.05 от 10.00 часа в двора на гимназията ще има тържество, а от 18:30 часа в салона на читалище “Развитие” ученици от гимназията ще изнесат концерт   “Вечер “на европейската култура”.

      Всички бивши и настоящи учители и ученици са поканени! 


collage123

текст от Емил Коралов

up1


   P1060180Ученици от ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” се включиха с ентусиазъм в Националния маратон на четенето от 2 до 23 април 2016г. посветен на Международната детска книга- 2 април и Международния ден на книгата и авторското право-23 април.

    Гости в гимназията бяха представители на регионалната библиотека ”Проф.Боян Пенев” Мариана Стефанова и Мариана Стоянова. Те си тръгнаха впечатлени от интереса, мотивацията, интелекта и перфектното четене на нашите ученици.

    8-б клас с класен ръководител Даниела Обрешкова и 11-а клас с преподавател  Макрена Димитрова заслужено получиха грамоти и  показаха класа и грамотност, потопявайки се в магията на книгите, четейки на различни езици с едно и също послание. Че книгата е носител на знанието, на човешкото в човека, на мъдростта и любовта към живота, че” интернет-мишките” няма да изядат книжките.”

    Защото и вчера, и днес, и утре книгата винаги ще съществува като хляба, въздуха и водата. Важното е да съхраним духовната й ценност и да извлечем доброто от нея”.P1060169


Участниците в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование от ГПЧЕ:

Рая Кьосева от ХІІа и Петя Петкова от ХІб клас с ръководители  г-жа Румяна Раденкова и г-жа Дияна Георгиева P1060191


      Ученичката Елена Мирославова Цанкова от ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” гр.Разград, единствена от своята възрастова група в Разградска област, е допусната  до Национална олимпиада по география и икономика, която ще се проведе на 23 и 24.04.2016г. в град Варна.

       Пожелаваме й успех!Елена и Даниела

up1


New PictureНа 9.04.2016 год. участвах в Национално състезание за млади оратори на Английски език. Класирах се на ІІ място. Темата, по която говорих беше ”Почтеността в нашият ежедневен живот”. Състезанието се проведе в американската секция на Софийската градска библиотека. Имаше участници от много краища на България. Всички те бяха със страхотни ораторски умения и владееха почти перфектно английски език. Много сериозна конкуренция!
Темата беше много интересна за мен и ме накара да се замисля за живота и обществото, в което живеем. Надявам се да съм успял да провокирам същото и у тези, които ме слушаха!

Александър Димитров Хб клас , ГПЧЕ

Впечатленията ми от състезанието са много добри. Атмосферата беше много приятна. Усещането да излезеш пред публика е уникално, макар притеснението отначало да е голямо.С най-голямо удоволствие бих участвала пак. Общо участниците бяхме около 20, като някои бяха много добре подготвени.Състезанието ми показа, че Разград и най-вече ГПЧЕ не отстъпва по нищо от останалите градове по знания и умения.
Относно речта ми: почтеността за мен е качество, което е в нас още от раждането ни, но то трябва да бъде развивано. И това зависи най-вече от възпитанието на децата. Това би спомогнало нашето общество, а оттам и живот да станат по-добри!

Виктория Щерева Хб клас , ГПЧЕ


Йоана и М.СтояноваСъстезание по английски език

Ученичката Йоана Кънева се класира за участие в Четвъртото Международно състезание по английски език HIPPO -4 след успешно преминаване на предварителните два кръга, които се проведоха в гимназията.
Състезанието ще се проведе на 14-15.05.2016 в Лидо ди Йезоло в Италия. Йоана ще пътува със своята учителка по Английски език от ГПЧЕ г-жа Мима Стоянова. От цялата страна има само 9 допуснати ученици, а от групата на Йоана са само двама.


Национално състезание по химия и опазване на околната среда

P1060110В Хисаря  на 16 и 17 април 2016 год. се проведе ХVІІІ национално състезание по Химия и опазване на околната среда. На индивидуалното състезание се явиха 149 ученици, а в отборното – участваха 10 отбора от 10 области. В отборното състезание отборът на Област –Разград  от 6 ученици/трима от ПМГ, двама от ГПЧЕ и един от Гимназия-Исперих/ е на седма позиция. В индивидуалното състезание  от област Разград участваха 13 ученици/ 7 са от ГПЧЕ/ и всички  те  се представиха на много високо ниво,  като  с най-висока оценка е Беркант Кадир от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”  със 76.50 точки и  оценка Отличен 5.75.

Изключително оспорвано и трудно състезание по мнението на ръководителите на отбора на Разград-Ивелина Христова, Светлана Занкова и Нежля Нурула. 98% от участниците са възпитаници на ПМГ-тата в страната, за които това е профилиращ предмет и затова успехът на 7-те  възпитаници на ГПЧЕ,  участващи в състезанието е още по –впечатляващ. От всички класирани преди Беркант има само двама възпитаници на езикови гимназии-от Варна и Стара Загора. Високото ниво на състезанието е демотивирало останалите 18 области и те въобще не участват в него.

Горди сме с нашите възпитаници, които на практика доказват, че в ГПЧЕ без химията и биологията да са профилиращи предмети обучението е  на висота.

P1060134 групата

up1

СЪОБЩЕНИЕ
покана Общо събрание на УН


P1060108На 11.04.2016 год. гост в ГПЧЕ беше народният представител от Разградски избирателен район  г-н Михаил Тодоров. Г-н Тодоров беше посрещнат от директора на гимназията г-н Пейчо Георгиев. В състоялия се разговор гостът получи информация за състоянието на гимназията, за бъдещите планове, разгледа стаите и коридорите, актовата зала, учителската стая. Проведена бе много интересна среща с учениците от ХІІб клас краят на, която завърши на английски език. Гостът се разписа в книгата за впечатления и накрая отправи покана до 50 ученика от гимназията  да посетят Народното събрание на 22.04.2015 год.

P1060105


На 18 март в Тетевен се проведе националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил

Състезанието се провежда  от 1998 година като всяка година в него участват около 300 ученици от различни училища в цялата страна и се организира от Министерство на образованието и науката съвместно с Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч и Съюза на математиците в България.

За откриване на състезанието на 18 март в Тетевен пристигна заместник министъра на Министерство на образованието и науката Диян Стаматов. В актовата зала на училището заместник-министър Стаматов приветства събралите се приятели на математиката с думите:123

up1

„Моето пожелание към математиците е съвсем ясно – утре се състезавайте борбено и честно, за да имате добри постижения. Вие изучавате чужди езици, изучавате други профили и все пак се състезавате в областта на математиката, което никак не е лесно. Пожелавам Ви успехи и в двете направления, защото в нашата страна имаме нужда именно от такива млади хора.“

Сред официалните гости на събитието бяха още д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, началникът на РИО – Ловеч Еленко Начев, заместник областният управител Драгомир Кавалски, председателят на Общински съвет Мария Стойчева и доц. Емил Колев – председател на националното жури, треньор на националния отбор по математика на България.

Тази година участниците бяха 223 ученици, разпределени  в 8, 9, 10, 11, 12 клас.

Те решаваха 6 задачи, 3 от които с отворен отговор и 3 с пълно решение.

от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ взеха участие 12 ученици, които се състезаваха с най-

елитните училища в страната и отново показаха, че са конкурентно способни и добре подготвени и в областта на математиката.

Задачите изискваха нестандартно мислене и математически знания не само от материала, който се изучава в училище.

Най добре се представиха Мария Симеонова от 10 клас, Атанас Груев  и Рианна Янкова от 11 клас.

Учителите, които водиха отборите са Ирена Методиева, Росица Керчева, Димитричка Цонева и Румяна Темелкова.

Надяваме се другата година да се представим отлично и да имаме ученици приети в елитни университети само с оценките от състезанието, които се присъждат за 12 клас.

20160318_150608


Писмо от внукът на академик Анани Явашов – Стефан Явашев до учениците на ГПЧЕ във връзка с проект по Гражданско образование на тема “Знаците на времето” изработен от Павлета Маркова от ХІб клас!

Стефан Явашев


Отново номинации за учениците от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, блестящо защитили своите разработки на поредния национален ученически конкурс „Родолюбие“

      Двадесет и третият Национален ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата“ се провежда със съдействието на МОН, СБУ, Историческия факултет на СУ „Климент Охридски“, Тангра ТанНакра – общобългарска фондация, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически и военноисторически музей, в-к „Учителско дело“ и в-к „Аз Буки“.New Picture (1)
Връчването на наградите на победителите в конкурса се извърши 18 СОУ „Уилям Гладстон“ в гр. София на 12 ноември 2015г. Наградите са връчени от Янка Такева – председател на НК „Родолюбие“ и Ваня Кастрева – за министър на образованието. Поздравителен адрес бе изпратен и от министъра на образованието и науката проф. Танев.

Павел Мирославов Минчев от XIА клас и Елена Мирославова Цанкова от IX клас получиха най-високото отличие за писмен проект.

Специални награди бяха присъдени на Боряна Цветанова Богданова (XIБклас) и Доротея Цветанова Колева за писмени проекти.

Грамоти и награди за отлично представяне получиха много ученици от гимназията:

1. Павлета Миленова Маркова, XIБ клас за есе и писмен проект
2. Зорница Александрова Георгиева, XIВ клас за есе и писмен проект
3. Ростислава Данаилова Ангелованова, XIБ клас за писмен проект
4. Мария-Магдалена Петрова Тодорова, XIIA клас за есе и писмен проект
5. Рая Тошева Кьосева, XIIA клас за писмен проект

            Основна идея на конкурса е обичта, паметта и вярата на които се крепи духовното развитие на човека.
Основна цел – участниците да изградят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности, разглеждани на фона на европейските и световни процеси.
Научните ръководители Румяна Раденкова и Дияна Георгиева получиха грамоти за отличното представяне на своите ученици и лично бяха поздравени от г-жа Янка Такева.

New Picture (2)

up1

up1


Посещение на директора на институт “Конфуций”-Велико Търново г-н Лун Тоа  в ГПЧЕ

P1050997P1060008

P1060006Лун Тао


Докосване до Китай-Ден на китайската култура в ГПЧЕ

P1050930P1050933

P1050940P1050946

up1


Урок по родолюбие-среща с почетния председател на ветераните от войните-д-р Тодор Анастасов

P1050719P1050730

P1050735P1050736


Свети Валентин в ГПЧЕ

DSCI4866DSCI4867

DSCI4868DSCI4869

DSCI4870DSCI4873

up1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Утре, 20.01.2016 г. (сряда) учебните занятия се възобновяват със седмичното разписание на часовете за сряда и начало – 7:20 часа за I смяна, и 13:20 часа за II смяна.


Здравейте на всички!

Казвам се Дамян Димитров и завърших ГПЧЕ през, далечната вече, 2009. След това завърших университет в Англия (Тhe University of Warwick за по-любопитните) и там се запознах с идеята за така наречените общества в различни сфери. Имам идеята да създадем общество в ГПЧЕ, на което основна цел ще бъде да изгради липсващата връзка между Вас (сегашните ученици на ГПЧЕ) и тези, които вече са завършили университет и работят в различни професионални области – така нареченото “Alumni Society”. Основната идея ще бъде обмен на информация, знания, добри практики и разширяване осведомеността и перспективата на учениците, коeто надявам се ще бъде и силно мотивиращо.

Планирам да бъда в ГПЧЕ на 21/12 в 8.00ч в актовата зала за да се срещнем и да ви дам повече информация за обществото и как виждам неговата реализация. Надявам се и вие да помислите преди срещата и да дойдете със свежи идеи!

Поздрави и до скоро,

Дамян


Учениците Атанас Груев от ХІб клас и Анна Борщ  от ХІв клас са класирани за национален кръг на многоезичното състезание на 28.11.2015 год. в гр. Дупница


Наградени ученици в ХХIII национален конкурс „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“ тук

Европа

gramota-ministara na mladejta i sporta-page-001

gramota-Elena-page-001

gramota-Ekaterina-page-001


up1

Halloween 2015

P1050652P1050621P1050639P1050615

up1


сертификат Ростислава


“Часове по демокрация”

New Picture (4)New Picture (5)New Picture (6)New Picture (7)New Picture (8)

В края на проект “Часове по демокрация”- Мигове от симулиран съдебен процес срещу разпространителите на наркотици, представен от ученици на ГПЧЕ в залата на Районен съд-Разград.

up1


Атанас Груев е първият получател на стипендия

„Проф. Пламен Радев“
3
7

Моменти от връчването на стипендия “Професор Пламен Радев” на получателя ѝ

Атанас Груев. Стипендията се връчи лично от дарителя проф. Пламен Радев


up1

Учителката по китайски език Лю Сяоуън е вече в ГПЧЕ!!!

P1050136

8

New Picture


up1

29.09.2015г.-посещение на вицепрезидент Маргарита Попова за откриване на проект “Часове по демокрация”

New Picture (1)

1
New Picture20-page-001


up1

15.09.2015 год. -откриване на новата учебна година

2New Picture (8)

New Picture (10)New Picture

New Picture (5)
New Picture (4)


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

8 клас – 18.09.2015 г. – 18:00 часа
9 клас – 28.09.2015 г. – 18:00 часа
10 клас – 29.09.2015 г. – 18:00 часа
11 клас – 30.09.2015 г. – 18:00 часа
12 клас – 01.10.2015 г. – 18:00 часа


СТАТУТ АКАДЕМИЧНА СТИПЕНДИЯ „Проф. Пламен Радев”   тук:


up1

Архив 2014/15 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ

     Всички ученици трябва да бъдат в двора на гимназията на 15.09.2015 год.вторник в 8.30 часа, с официалното униформено облекло: бяла риза, черен панталон/пола/, вратовръзка за откриване на учебната 2015/2016 година.

    Осмокласниците ще получат вратовръзките си в първия учебен час – ЧК на 15.09.2015 год.

 

Директор: Пейчо Георгиев


file-page1

zapoved

Списък на учебниците за учебната 2015/2016 година


Уважаеми ученици,

 1. На 19.06.2015 год. от 10.00 часа до 13.00 часа  в ГПЧЕ ще се проведе Национално външно оценяване по чужд език за VІІІ клас. За целта учениците от VІІІ клас трябва да са в гимназията в 9.30 часа. Има разпределение по стаи, което ще видите на информационното табло.
 2. Учебните занятия в този ден ще се проведат след обяд с начало 13.30 и ще бъдат по 30 мин.
 3. Също на 19.06 от 20.00 часа в двора на гимназията ще бъдат тържествено връчени дипломите  на Випуск 2015

                                                                           Директор: Пейчо Георгиев

up1


Фен-клуб “Лудогорец”-Разград подари на ГПЧЕ-Разград две футболни топки
DSCI4329DSCI4330

up1


Награждаване на победителите от конкурса

“С чужд език без бариери” в ГПЧЕ

P1040031P1040007P1040026

up1


Получени от ГПЧЕ награди през 2015

награда БЧК

 

награда Община Разград

цветна олимпиада 1награда СБУ 1

up1


СЪОБЩЕНИЕ

за Випуск 2015

 1. На 11 и 12.06.2015 г.(четвъртък и петък) от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа в кабинета на помощник-директора, всички които желаят могат да видят работите си от ДЗИ 2015.
 2. На 11 и 12.06.2015 г. всички зрелостници трябва да дойдат в училище, за да проверят черновите на дипломите си.
 3. На 16.06.2015 г. всички зрелостници трябва да положат подпис върху дипломата си за средно образование по следния график:

                     14:00 – 14:30 часа – ХІІ а клас

                     14:30 – 15:00 часа – ХІІ б клас

                     15:00 – 15:30 часа – ХІІ в клас

                     15:30 – 16:00 часа – ХІІ г клас

                     16:00 – 16:30 часа – ХІІ д клас

От Ръководството

up1


5.05.2015 год.-патронен празник на гимназията

DSC_6069 DSC_6085

 

 

 

 

 

 

 

DSC_6100 DSC_6164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_6180 DSC_6176

 

 

 

 

 

 

 

 

up1


_DOC


Съвет на Настоятелите на сдружение с нестопанска цел -Училищно настоятелство при ГПЧЕ“ Екзарх Йосиф” – гр.Разград на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  20 април 2015г. в 18,00ч., в Заседателната зала в  ГПЧЕ“ Екзарх Йосиф” – гр.Разград,

При следния дневен ред:

 1.  Приемане на нови членове на  Училищно настоятелство
 2. Доклад за дейността на Сдружението за 2014г.
 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2014г.
 4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2015г.
 5. Избор на нов УС.
 6. Организационни въпроси.

 

При липса на кворум на основание чл.27от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 19,00ч. на същото място и при същият дневен ред.

Председател на УС:   Галина Странджева- Златева

up1


Първи пролетен математически фестивал

IMG_0484На 20 март 2015 година се проведе Първия пролетен математически фестивал. Организиран беше от ГПЧЕ „ Екзарх Йосиф”. Той беше посветен на 130-та годишнината от Разградска гимназия, на царицата на науките-математиката и на настъпването на пролетта. Поканени бяха всички основни училища.
Участваха отбори от ученици от VIIклас, от училищата- ОУ„ Н.Вапцаров”, ОУ„Н.Икономов”, СОУ„Хр.Ботев”, ОУ„Тургенев”, ОУ„Паисий”и техните учители. В ГПЧЕ всички участници по силата на жребий бяха разпределени в 6 отбора. Капитани на отборите бяха ученици от осми клас от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”. Турнира беше открит от директора Пейчо Георгиев, който заяви задоволството си да види толкова много умни и млади хора, дошли да покажат знанията си по математика и най-важното – да се забавляват. Всъщност това е и целта на този математически фестивал- учениците да не получават стрес от задачите, а посредством забавни логически задачи да се забавляват и получат удовлетворение от участието си. Заяви също, че се надява това да стане традиция и турнира да се провежда ежегодно.
IMG_0481Състезанието имаше забавен и занимателен характер. Имаше шест кръга, в които учениците решаваха логически задачи, подготвени от учителите по математика Румяна Темелкова и Росица Керчева. Водещи бяха учениците от отXб клас-Наско, Рианна и Кристина, а от от IXб клас -Офелия и Виктория. Трябваше да сглобят две архимедови тела. Имаха възможност да видят презентацията „Архимед”, изнесена от Наско, Рианна и Кристина, с която миналата година заеха първо място в международния конкурс „Математика и програмиране“ в Москва. Залата беше украсена пролетно, с много любов и ентусиазъм от ученици от XIвклас. Имаше и диджей Иво от XIвклас,които забавляваше децата с музика танци и караоке. Отборите получиха много награди, които бяха връчени от зам. директора Д.Цонева. Най- накрая учениците заявиха, че много са се забавлявали и другата година ще дойдат пак тук, в езикова гимназия, където ще ги чакат още повече забавни математически задачи и игри.

up1

                                                                               Пресцентър на ГПЧЕ


Успешен проект!

pet3 P1020955

Срещата в ГПЧЕ  на ученици на гимназията  с изпълнителния директор на ПФК „Лудогорец”,  г-н  Ангел Петричев е  естествено продължение на динамично развиващите се отношения „Лудогорец”-ГПЧЕ.  Служебни ангажименти попречиха г-н Петричев да ни посрещне в „Гнездо на орли” на 15.03-неделя, но всяко зло за добро , както се казва.  Това позволи ние  да го посрещнем, при огромен интерес от страна на учениците в препълнената Актова зала на ГПЧЕ. Интереса се пораждаше от това, че  учениците ще могат да чуят думи от изпълнителния директор на един успешен проект,  какъвто безспорно е „Лудогорец”. Темите по които  се дискутира бяха  агресията,  насилието, расизма  сред младите хора и как спорта  им помага да преодоляват проблеми, както и  темите за феърплея и  милосърдието .

Интересно беше да чуем дали г-н Петричев се счита за успешен изпълнителен директор и въобще възможно ли е да има неуспешен изпълнителен директор на успешен проект, както и обратното!

3 petP1020960

В началото директора на гимназията г-н Пейчо Георгиев представи  накратко г-н Петричев , като му подари вратовръзка и значка с логото на гимназията. След това   всички с удоволствие чуха спонтанните  думи на Петричев: „Аз съм от ГПЧЕ”. Това направи силно впечатление без разбира се учениците да знаят , че това са перифразирани думи  казани от човек по друг повод преди 70 години. Окончателно се  разтопиха и малките ледени късчета в срещата и се започна разговор за който всеки класен ръководител може да си мечтае! Разговор-откровен, разговор между приятели! Разговор който няма как  да бъде преразказан, но могат да се формулират обобщенията:

–  Публиката на „Лудогорец” е възпитана и интелигентна и принос за това имат и учениците от ГПЧЕ.

–   Агресията е присъща на примитивните хора каквито феновете на „Лудогорец” не са.

–   Освен бизнес-проект „Лудогорец” е едно  голямо задружно семейство в което грижата за  възпитанието и моралния облик на членовете му е важна задача.

–   Чувството за дисциплина, ред, взаимопомощ и  спазване на правилата винаги е по –добре развито в хората занимаващи се със спорт.

–   Без  упорит труд успехът е немислим!

–   Няма как да си успешен ръководител на неуспешен проект. Разбира се може да има успешен проект  с не толкова успешен ръководител в някакъв период от време, но за това има решение.

–   Благотворителните кампании и  жестове от страна на учениците на гимназията и от футболистите на „Лудогорец”  е голямата тема която ги обединява! Младите хора имат очи, уши и сърце за болката и страданието и помагат безкористно.

В разговора се включиха много ученици.Изказваха становища, задаваха въпроси, правиха предложения. Едно от тях е преди всеки отговорен мач да се провеждат срещи  „Лудогорец”-ГПЧЕ/ и това е след страхотната игра и разгромен резултат с „Литекс”/. Желанието на гимназистите е да се срещнат с автора на успешния проект, президента на клуба г-н Кирил Домусчиев.

Разговорът продължи повече от час и с  Ангел Петричев направо бе злоупотребено в добрия смисъл на думата,  защото липсваше съдия да свири край на срещата.

„ Децата не учат от хора, които не харесват”. Повече от очевидно е, че  учениците от ГПЧЕ  участваха в  много ценен урок, научиха важни неща и…. харесаха г-н Ангел Петричев.

2 Ангел Петричев

                                                                               Пресцентър на ГПЧЕ

 

up1


Успех за нашите ученици

Наталия и ГерганаНа 20.03.2015 г. се проведе ХІХ-та Национална Ученическа Философска конференция „Човек – Свят” в СОУ „Епископ Константин Преславски” гр. Бургас. От ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” гр. Разград участваха Гергана Веселинова Иванова от Х клас и Наталия Ивайлова НеделчеваOLYMPUS DIGITAL CAMERA от ХІ клас с ръководител учителят по философия г-н Красимир Костадинов. Авторските разработки, които ученичките защитаваха, бяха на тема „Да живееш, значи да съживяваш абсурда” Албер Камю.

В отчет на участието  и двете ученички се представиха на много високо ниво, като Гергана Иванова е лауреат в своята възрастова група, а Наталия Неделчева получи сертификат за участието си. Г-н Костадинов в  качеството му на техен ръководител и във връзка с постигнатите високи резултати при участието на наши ученици в Националната конференция, бе отличен с Грамота за високи постижения в преподаването на философски науки.

up1


Надпяване – 8 класове
P1020969

 

P1020988

P1020974

P1020992

P1030006

P1030015

up1


Отлично представяне на математиците от ГПЧЕ

DIGITAL CAMERAНа 14 март 2015 година  се състоя Националното състезание по математика за ученици от езиковите гимназии и профилирани езикови паралелки, което се организира  от Министерство на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч, със съдействието на Съюза на математиците в България. Домакин е Гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф Първи” в Ловеч. Състезанието откри началникът на Регионалния инспекторат по образованието Еленко Начев припомни, че математическата надпревара се организира в Ловеч от 1998 г., а от 2003 г. е национална. Реализира се под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова.

Тази година в него  участваха над 220 ученици от 25 области в страната. Задачите бяха определени от национална комисия, назначена от Министерството на образованието и науката, а част от журито са университетски преподаватели- Т. Витанов, К. Банков, Хр. Ганчев и др. Те са авторите на някои учебници по математика.

DIGITAL CAMERAОт ГПЧЕ „ Екзарх Йосиф“ град Разград  се явиха дванадесет ученици от осми до единадесети клас.Отборите бяха водени от учителите по математика Росица Керчева и Ирена Методиева . Учениците се представиха традиционно много добре като след тях останаха ученици от езикови гимназии от Ловеч,Троян, Добрич, Габрово, Смолян, Перник и други. Най-добре се представи Соня Юлиянова Георгиева от IXб клас.

Достойно защитиха името си и Атанас Василев Груев от Xб клас, Хълми Салиев Ходжов XIб клас, а от осмокласниците Силвия Йорданова Деянова отVIIIб  клас.

Учениците решаваха шест задачи, с различна трудност, в рамките на четири часа.

Според регламента, класираните с отлична оценка ученици от XIIклас, могат да се запишат като студенти в Софийски университет „Св. св. Климент Охридски“ и Икономически университет град София.

Отборно математиците на ГПЧЕ са в първата шестица на България!

Да си пожелаем  другата учебна година още по-добро представяне и приети в университетите.

up1


„Лудогорец” – ГПЧЕ
една приятелска среща

IMG_658715.03.2015 год. е един прекрасен ден. И не защото е неделя, а защото учениците от ГПЧЕ имаха възможност да се срещнат, да разговарят, да си правят снимки, да получат автографи от всички футболисти на ПФК „Лудогорец”. IMG_6541Всичко това бе предварително подготвено и договорено между изпълнителния директор на „Лудогорец” Ангел Петричев и учителя по История в ГПЧЕ г-жа Румяна Раденкова.
В 10.30 на 15.03 – неделя пред магазин „Лидъл” в Разград започнаха да се събират ученици и учители от ГПЧЕ. Дори започналият и постепенно усилващ се дъжд не помрачи доброто настроение, което властваше в увеличаващата се група. Отправихме се към „Гнездо на орли” където в 11.00 часа се очакваше да започне възстановителната подготовка на „орлите”. Влязохме в тренировъчната база с вълнение и в очакване да се появят футболистите. И действително в 11.10 часа от тунела се показаха първите от тях. Последваха бурни ръкопляскания и одобрителни възгласи от нашата група, броя на която бе вече около 100 човека.

IMG_6632Футболистите излязоха на зеления терен и се строиха да посрещнат треньорското ръководство начело с Георги Дерменджиев. В очевидно добро настроение треньорите поздравиха футболистите, а Георги Дерменджиев ги информира, че половин час днес те са на разположение на учениците от Езиковата гимназия в Разград. Новината бе посрещната с одобрителни усмивки и точно след 20 секунди всеки футболист бе обграден от ученици. Бяха проведени много интервюта, бяха направени много снимки /селфита/, бяха раздадени много автографи. Най-запалените фенове от учениците /момичета и момчета/ бързо се облякоха в червени спортни екипи с готовност да проведат кратка контрола с шампионите. За съжаление до такава не се стигна и правилно, защото какво би станало ако Лудогорец падне в контрола преди важния мач с „Литекс”. Все пак бяха разменени приятелски пасове и накрая бе направена обща снимка, от която ясно се вижда , че всички са доволни. Получи се един малък празник. Звездите на „Лудогорец” всъщност се оказаха едни нормални, приятни, общителни момчета, които с готовност и настроение общуваха с учениците от ГПЧЕ.
Неочаквано се появи една бивша ученичка на ГПЧЕ-Венера и след прегръдките с учителката си по Английски език-Татяна Байчева се оказа, че тя всъщност се намира в прегръдките на вратаря Владо Стоянов. С една дума- чакаме наследника на Владо да стане ученик в ГПЧЕ!
Освен това има ученици от ГПЧЕ, които са футболисти в „Лудогорец”. При това положение в отношенията Езикова гимназия-футболен клуб „Лудогорец” има голям потенциал.
IMG_6623Треньорът Георги Дерменджиев си изглежда така както го дават по телевизиите-спокоен, уравновесен, внимателен. Говори тихо, но гласът му се чува навсякъде. Очевидно е професионалист и не са му нужни компесаторни механизми като крясъци, нервност, избухвания. Все неща необходими на комплексираните и недобре подготвени хора. Един негов жест и тренировката започна. Отстрани и за неспециалиста става ясно, че „Лудогорец” е една добре смазана машина в която всяка част знае къде, какво и как го прави!
И това не е краят. Предстои среща в ГПЧЕ на ученици от гимназията с изпълнителния директор на клуба г-н Ангел Петричев-на 19.03.2015 г.-четвъртък от 12.30 ч в Актова зала на ГПЧЕ. Темите, по които ще се дискутира са агресията, насилието сред младите хора и как спорта им помага да преодоляват проблеми, както и темите за феърплея и милосърдието .
Силно се надяваме и на една среща с президента на клуба г-н Кирил Домусчиев!
Ето затова е добър и силен ПФК „Лудогорец”-Разград

Пресцентър на ГПЧЕ

up1

 


 Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” гр.Разград

 

О Б Я В Я В А

 конкурс за:

Графична рисунка на сградата на  ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”

                      Конкурсът е посветен на 130-годишнината на Разградска гимназия

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

1. В конкурса имат право да участват ученици от  VІІ-XII клас.

2. Работите трябва да са на лист не по-голям от А3

3. Конкурсните работи ще бъдат оценявани от жури, в което влизат учители, журналисти и общественици.

4. Класираните на I, II и III място ще бъдат наградени с предметни награди, които ще се връчат на тържествения концерт на 5.05.2015 год., посветен на юбилея на Гимназията.

5. Краен срок за предаване на творбите – 30 април 2015 година на адрес:  като  те трябва  да са съпроводени с данни за участника: име, фамилия, клас, училище, адрес.

гр.Разград

ул. “Н.Й.Вапцаров” 10

ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”

Телефон за справки:

Директор: 0878 684 374

Канцелария: 0898 788 039

e-mail: gpche_razgrad@abv.bg

16.01.2015г.                                                                    гр.Разград


Гимназия с преподаване на чужди езици “Екзарх Йосиф” гр.Разград 

О Б Я В Я В А 

литературен конкурс на тема: 

 1. “ Училището – територия на духа”

 2. “ Свободата – избор и изпитание”

Конкурсът е посветен на 130-годишнината на Разградска гимназия

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

1. В конкурса имат право да участват ученици от V до XII клас, разпределени в две възрастови групи: V-VIII клас и IX-XII клас.

2. Участниците сами избират темата и жанра /стихотворение, разказ, есе, импресия и др./. Творбите да бъдат в обем до 2 стандартни машинописни страници.

3. Текстовете да са съпроводени с данни за участника: име, фамилия, клас, училище, адрес.

4. Конкурсните работи ще бъдат оценявани от жури, в което влизат учители, журналисти и общественици.

5. Класираните на I, II и III място ще бъдат наградени с предметни награди, които ще се връчат на тържествения концерт на 5.05.2015 год., посветен на юбилея на Гимназията.

6. Краен срок за предаване на творбите – 30 април 2015 година на адрес:

гр.Разград

ул. “Н.Й.Вапцаров” 10

ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”

Телефон за справки:

Директор: 0878 684 374

Канцелария: 0898 788 039

e-mail: gpche_razgrad@abv.bg

16.01.2015г.                                                                    гр.Разград


Ученици от ГПЧЕ – изнесоха урок по толерантност

В навечерието на Въведение Богородично, Ден на християнското семейство, 21 ноември, и на Международния ден на толерантността, ученици от клуб „Млад психолог“ посетиха Дневния център за възрастни хора с увреждания “Подай ръка”, гр. Разград.

P1020740

Чрез игри, скечове и музика запознахме потребителите на центъра с понятието толерантност. Всички присъстващи се обединиха около идеята, че да бъдем толерантни – означава да уважаваме и приемаме другите, независимо от различията. В отговор на нашите пожелания потребителите на центъра поднесоха своите музикални поздравления и подариха изработени от тях картички.

P1020754


Гост на гимназията – автора на  “18% сиво”, писателят Захари Карабашлиев

1

Захари Карабашлиев е български белетрист и драматург, живеещ в Калифорния, САЩ. Неговият дебютен роман “18% сиво” (2008) претърпява четири издания и е класиран сред стоте най-любими книги на българите в кампанията “Голямото четене”. “18% сиво” печели “Цветето на читателите” – литературна награда, присъждана за търговски успех на книга от веригата книжарници “Хеликон”. Пиесата “Откат” получава Голямата награда на конкурса “Нова българска драма” (2008), а пиесата “Неделя вечер” – най-престижната театрална награда за драматургия в страната, “Аскеер”. Захари Карабашлиев е автор на сборник разкази “Кратка история на самолета” (2009).

2

Захари