През лятото на 2012 година съвместно     Фондация "Америка за България"   , ГПЧЕ "Екзарх Йосиф"  и с финансовата подкрепа на училищното настоятелство,  ученици и родители беше реновирано западното крило от І етаж на гимназията.

Виж галерия    тук: