Дневни архиви: 30.08.2016

Архив 2015/16 учебна година

            До         РИО на МОН-Разград

                                                                                 

            На основание чл.257 от ЗПУО и Наредба №11/28.03.2005 год. ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”-гр. Разград, ул.”Н.Й.Вапцаров”10

О Б Я В Я В А

Свободни места за ІV класиране на прием 2016 год. както следва:

 1. Профил „Чуждоезиков“,  І Чужд език –АЕ, ІІ чужд език-Испански език – 1 място
 2. Профил „Чуждоезиков“,  І Чужд език –АЕ, ІІ чужд език-Немски език – 1 място

Документите се подават в канцеларията на гимназията в срок до 19.08.2016 год.

Класиране – 22.08.2016 год.

 

За справки и подробности  на телефон:   0878 684 374

 

                                                                      ДИРЕКТОР:          /п/

                                                                                 / Пейчо Георгиев/ 


                                                        До         ДБТ-гр. Разград

                                                              С  КОПИЕ:  До  РИО на МОН-гр. Разград 

            На основание чл.257, ал.2  от  Закона за предучилищно и училищно образование ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”-гр. Разград, ул.”Н.Й.Вапцаров”10 обявява   по документи  следните  работни места за учебната 2016/2017 год.:

 • Учител по Английски език – място по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ
 • Учител по ФВС – 1 място по чл.67, ал.1, т.1 от КТ

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището /свободен текст/.
 2. Мотивационно писмо
 3. Документ за самоличност /копие/.
 4. Професионална биография.
 5. Документи за завършена степен и специалност на образование, професионална квалификация и правоспособност /копие/ .
 6. Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за длъжността “учител”.
 9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психически заболявания.

Изисквания за заеманата длъжност:

– висше образование /бакалавър или магистър/, съгласно Инструкция №2 за заемане на длъжността „учител”

– специалност – да може да формира минимална  норма задължителна преподавателска работа съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 18.02.2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В  СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.

– Да са български граждани;

– да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

– да не са лишени от право да упражняват професията учител;

– да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването;

– Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието им е заличено;

– Трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за участие , освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

Документите се подават в канцеларията на гимназията.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  – до 19.08.2016  година, 13.00 часа

Справки на телефон:  0878 684 374

                                                                      ДИРЕКТОР:          /п/

                                                                                 / Пейчо Георгиев/ 


Списък на учебниците за учебната 2016/2017 година:


   ДО

ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ

НА ГПЧЕ

ЕКЗАРХ ЙОСИФ

ГР. РАЗГРАД

Уважаеми г-н Директор!

Скъпи учители, ученици, родители и гости!

В навечерието на най-светлия книжовен празник – Денят на българската писменост и култура, с дълбоко уважение към отговорния труд на всички преподаватели, поддържали жив огъня на просвещението през годините, поднасям своите сърдечни поздрави, по случай 25-тата годишнина на Езикова гимназия в Разград.

Според една китайска поговорка „Ако искаш 1 година благоденствие засей зърно, ако искаш 10 години благоденствие посади дърво, ако искаш 100 години благоденствие възпитавай хора!”.

Вече четвърт век през този праг преминават развълнувани ученици. Така както са го преминавали техните родители, и така, както ще го преминават и децата им.

Скъпи ученици!

Вие сте късметлиите да присъствате на този неповторим юбилей!

Никога не забравяйте училището, което отвори Вашия прозорец към света и просветата! Никога не забравяйте учителите си, които първи Ви предадоха словото! Обогатени от силата на знанието отдавайте своят труд и жизнени сили в своята професионална реализация и възпитаване на Вашите деца.

Скъпи учители!

Празникът е повод за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които полагате в израстването на поколения възпитаници!

Желая на всички крепко здраве и нека всички заедно продължим делото на светите братя Кирил и Методий!

 С уважение:  Михаил Тодоров

Народен представител от 43-то НС

05.05.2016 г.

гр. Разград                                 


                До Колектива на 

ГПЧЕ „Екзарх ЙосиФ“ 

Гр. Разград

                                ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

        Във връзка с патронният празник на училището изказвам своята благодарност за неугасващия дух, за съпричастността, за доброто и за борбеността на които учите децата ни.

        Бъдете все така вярващи в доброто, съпричастни, борбени, справедливи и човечни.

untitled

В един порочен свят – да имаш доблестта,

в един безволев свят – да се окажеш смел,

в един предал те свят – да си докрай почтен,

в един пропаднал свят – да се държиш добре.

 

В един ужасен свят – да си при милостта,

в един пристрастен свят – да бъдеш справедлив,

в един безсрамен свят – да правиш добрини,

в един омразен свят – за всичко да простиш.

 

В един продажен свят – да съхраниш честта,

в един безчувствен свят – да си с човечен дух,

в един убийствен свят – да сътвориш живот,

в един свръх болен свят – да си останал здрав!

 

В едно НЕ твое време – да бъдеш който СИ! 

Едуард Къмингс

С уважение: признателен родител.

05.05.2016


СЪОБЩЕНИЕ

      На 5.05.2016 год.  ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” има патронен празник.

      През тази година се навършват 25 години откакто гимназията става Езикова!

     На 5.05 от 10.00 часа в двора на гимназията ще има тържество, а от 18:30 часа в салона на читалище “Развитие” ученици от гимназията ще изнесат концерт   “Вечер “на европейската култура”.

      Всички бивши и настоящи учители и ученици са поканени! 


collage123

текст от Емил Коралов

up1


   P1060180Ученици от ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” се включиха с ентусиазъм в Националния маратон на четенето от 2 до 23 април 2016г. посветен на Международната детска книга- 2 април и Международния ден на книгата и авторското право-23 април.

    Гости в гимназията бяха представители на регионалната библиотека ”Проф.Боян Пенев” Мариана Стефанова и Мариана Стоянова. Те си тръгнаха впечатлени от интереса, мотивацията, интелекта и перфектното четене на нашите ученици.

    8-б клас с класен ръководител Даниела Обрешкова и 11-а клас с преподавател  Макрена Димитрова заслужено получиха грамоти и  показаха класа и грамотност, потопявайки се в магията на книгите, четейки на различни езици с едно и също послание. Че книгата е носител на знанието, на човешкото в човека, на мъдростта и любовта към живота, че” интернет-мишките” няма да изядат книжките.”

    Защото и вчера, и днес, и утре книгата винаги ще съществува като хляба, въздуха и водата. Важното е да съхраним духовната й ценност и да извлечем доброто от нея”.P1060169


Участниците в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование от ГПЧЕ:

Рая Кьосева от ХІІа и Петя Петкова от ХІб клас с ръководители  г-жа Румяна Раденкова и г-жа Дияна Георгиева P1060191


      Ученичката Елена Мирославова Цанкова от ГПЧЕ “Екзарх Йосиф” гр.Разград, единствена от своята възрастова група в Разградска област, е допусната  до Национална олимпиада по география и икономика, която ще се проведе на 23 и 24.04.2016г. в град Варна.

       Пожелаваме й успех!Елена и Даниела

up1


New PictureНа 9.04.2016 год. участвах в Национално състезание за млади оратори на Английски език. Класирах се на ІІ място. Темата, по която говорих беше ”Почтеността в нашият ежедневен живот”. Състезанието се проведе в американската секция на Софийската градска библиотека. Имаше участници от много краища на България. Всички те бяха със страхотни ораторски умения и владееха почти перфектно английски език. Много сериозна конкуренция!
Темата беше много интересна за мен и ме накара да се замисля за живота и обществото, в което живеем. Надявам се да съм успял да провокирам същото и у тези, които ме слушаха!

Александър Димитров Хб клас , ГПЧЕ

Впечатленията ми от състезанието са много добри. Атмосферата беше много приятна. Усещането да излезеш пред публика е уникално, макар притеснението отначало да е голямо.С най-голямо удоволствие бих участвала пак. Общо участниците бяхме около 20, като някои бяха много добре подготвени.Състезанието ми показа, че Разград и най-вече ГПЧЕ не отстъпва по нищо от останалите градове по знания и умения.
Относно речта ми: почтеността за мен е качество, което е в нас още от раждането ни, но то трябва да бъде развивано. И това зависи най-вече от възпитанието на децата. Това би спомогнало нашето общество, а оттам и живот да станат по-добри!

Виктория Щерева Хб клас , ГПЧЕ


Йоана и М.СтояноваСъстезание по английски език

Ученичката Йоана Кънева се класира за участие в Четвъртото Международно състезание по английски език HIPPO -4 след успешно преминаване на предварителните два кръга, които се проведоха в гимназията.
Състезанието ще се проведе на 14-15.05.2016 в Лидо ди Йезоло в Италия. Йоана ще пътува със своята учителка по Английски език от ГПЧЕ г-жа Мима Стоянова. От цялата страна има само 9 допуснати ученици, а от групата на Йоана са само двама.


Национално състезание по химия и опазване на околната среда

P1060110В Хисаря  на 16 и 17 април 2016 год. се проведе ХVІІІ национално състезание по Химия и опазване на околната среда. На индивидуалното състезание се явиха 149 ученици, а в отборното – участваха 10 отбора от 10 области. В отборното състезание отборът на Област –Разград  от 6 ученици/трима от ПМГ, двама от ГПЧЕ и един от Гимназия-Исперих/ е на седма позиция. В индивидуалното състезание  от област Разград участваха 13 ученици/ 7 са от ГПЧЕ/ и всички  те  се представиха на много високо ниво,  като  с най-висока оценка е Беркант Кадир от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”  със 76.50 точки и  оценка Отличен 5.75.

Изключително оспорвано и трудно състезание по мнението на ръководителите на отбора на Разград-Ивелина Христова, Светлана Занкова и Нежля Нурула. 98% от участниците са възпитаници на ПМГ-тата в страната, за които това е профилиращ предмет и затова успехът на 7-те  възпитаници на ГПЧЕ,  участващи в състезанието е още по –впечатляващ. От всички класирани преди Беркант има само двама възпитаници на езикови гимназии-от Варна и Стара Загора. Високото ниво на състезанието е демотивирало останалите 18 области и те въобще не участват в него.

Горди сме с нашите възпитаници, които на практика доказват, че в ГПЧЕ без химията и биологията да са профилиращи предмети обучението е  на висота.

P1060134 групата

up1

СЪОБЩЕНИЕ
покана Общо събрание на УН


P1060108На 11.04.2016 год. гост в ГПЧЕ беше народният представител от Разградски избирателен район  г-н Михаил Тодоров. Г-н Тодоров беше посрещнат от директора на гимназията г-н Пейчо Георгиев. В състоялия се разговор гостът получи информация за състоянието на гимназията, за бъдещите планове, разгледа стаите и коридорите, актовата зала, учителската стая. Проведена бе много интересна среща с учениците от ХІІб клас краят на, която завърши на английски език. Гостът се разписа в книгата за впечатления и накрая отправи покана до 50 ученика от гимназията  да посетят Народното събрание на 22.04.2015 год.

P1060105


На 18 март в Тетевен се проведе националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил

Състезанието се провежда  от 1998 година като всяка година в него участват около 300 ученици от различни училища в цялата страна и се организира от Министерство на образованието и науката съвместно с Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч и Съюза на математиците в България.

За откриване на състезанието на 18 март в Тетевен пристигна заместник министъра на Министерство на образованието и науката Диян Стаматов. В актовата зала на училището заместник-министър Стаматов приветства събралите се приятели на математиката с думите:123

up1

„Моето пожелание към математиците е съвсем ясно – утре се състезавайте борбено и честно, за да имате добри постижения. Вие изучавате чужди езици, изучавате други профили и все пак се състезавате в областта на математиката, което никак не е лесно. Пожелавам Ви успехи и в двете направления, защото в нашата страна имаме нужда именно от такива млади хора.“

Сред официалните гости на събитието бяха още д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, началникът на РИО – Ловеч Еленко Начев, заместник областният управител Драгомир Кавалски, председателят на Общински съвет Мария Стойчева и доц. Емил Колев – председател на националното жури, треньор на националния отбор по математика на България.

Тази година участниците бяха 223 ученици, разпределени  в 8, 9, 10, 11, 12 клас.

Те решаваха 6 задачи, 3 от които с отворен отговор и 3 с пълно решение.

от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ взеха участие 12 ученици, които се състезаваха с най-

елитните училища в страната и отново показаха, че са конкурентно способни и добре подготвени и в областта на математиката.

Задачите изискваха нестандартно мислене и математически знания не само от материала, който се изучава в училище.

Най добре се представиха Мария Симеонова от 10 клас, Атанас Груев  и Рианна Янкова от 11 клас.

Учителите, които водиха отборите са Ирена Методиева, Росица Керчева, Димитричка Цонева и Румяна Темелкова.

Надяваме се другата година да се представим отлично и да имаме ученици приети в елитни университети само с оценките от състезанието, които се присъждат за 12 клас.

20160318_150608


Писмо от внукът на академик Анани Явашов – Стефан Явашев до учениците на ГПЧЕ във връзка с проект по Гражданско образование на тема “Знаците на времето” изработен от Павлета Маркова от ХІб клас!

Стефан Явашев


Отново номинации за учениците от ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, блестящо защитили своите разработки на поредния национален ученически конкурс „Родолюбие“

      Двадесет и третият Национален ученически конкурс под наслов „Съединението прави силата“ се провежда със съдействието на МОН, СБУ, Историческия факултет на СУ „Климент Охридски“, Тангра ТанНакра – общобългарска фондация, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически и военноисторически музей, в-к „Учителско дело“ и в-к „Аз Буки“.New Picture (1)
Връчването на наградите на победителите в конкурса се извърши 18 СОУ „Уилям Гладстон“ в гр. София на 12 ноември 2015г. Наградите са връчени от Янка Такева – председател на НК „Родолюбие“ и Ваня Кастрева – за министър на образованието. Поздравителен адрес бе изпратен и от министъра на образованието и науката проф. Танев.

Павел Мирославов Минчев от XIА клас и Елена Мирославова Цанкова от IX клас получиха най-високото отличие за писмен проект.

Специални награди бяха присъдени на Боряна Цветанова Богданова (XIБклас) и Доротея Цветанова Колева за писмени проекти.

Грамоти и награди за отлично представяне получиха много ученици от гимназията:

1. Павлета Миленова Маркова, XIБ клас за есе и писмен проект
2. Зорница Александрова Георгиева, XIВ клас за есе и писмен проект
3. Ростислава Данаилова Ангелованова, XIБ клас за писмен проект
4. Мария-Магдалена Петрова Тодорова, XIIA клас за есе и писмен проект
5. Рая Тошева Кьосева, XIIA клас за писмен проект

            Основна идея на конкурса е обичта, паметта и вярата на които се крепи духовното развитие на човека.
Основна цел – участниците да изградят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности, разглеждани на фона на европейските и световни процеси.
Научните ръководители Румяна Раденкова и Дияна Георгиева получиха грамоти за отличното представяне на своите ученици и лично бяха поздравени от г-жа Янка Такева.

New Picture (2)

up1

up1


Посещение на директора на институт “Конфуций”-Велико Търново г-н Лун Тоа  в ГПЧЕ

P1050997P1060008

P1060006Лун Тао


Докосване до Китай-Ден на китайската култура в ГПЧЕ

P1050930P1050933

P1050940P1050946

up1


Урок по родолюбие-среща с почетния председател на ветераните от войните-д-р Тодор Анастасов

P1050719P1050730

P1050735P1050736


Свети Валентин в ГПЧЕ

DSCI4866DSCI4867

DSCI4868DSCI4869

DSCI4870DSCI4873

up1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Утре, 20.01.2016 г. (сряда) учебните занятия се възобновяват със седмичното разписание на часовете за сряда и начало – 7:20 часа за I смяна, и 13:20 часа за II смяна.


Здравейте на всички!

Казвам се Дамян Димитров и завърших ГПЧЕ през, далечната вече, 2009. След това завърших университет в Англия (Тhe University of Warwick за по-любопитните) и там се запознах с идеята за така наречените общества в различни сфери. Имам идеята да създадем общество в ГПЧЕ, на което основна цел ще бъде да изгради липсващата връзка между Вас (сегашните ученици на ГПЧЕ) и тези, които вече са завършили университет и работят в различни професионални области – така нареченото “Alumni Society”. Основната идея ще бъде обмен на информация, знания, добри практики и разширяване осведомеността и перспективата на учениците, коeто надявам се ще бъде и силно мотивиращо.

Планирам да бъда в ГПЧЕ на 21/12 в 8.00ч в актовата зала за да се срещнем и да ви дам повече информация за обществото и как виждам неговата реализация. Надявам се и вие да помислите преди срещата и да дойдете със свежи идеи!

Поздрави и до скоро,

Дамян


Учениците Атанас Груев от ХІб клас и Анна Борщ  от ХІв клас са класирани за национален кръг на многоезичното състезание на 28.11.2015 год. в гр. Дупница


Наградени ученици в ХХIII национален конкурс „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“ тук

Европа

gramota-ministara na mladejta i sporta-page-001

gramota-Elena-page-001

gramota-Ekaterina-page-001


up1

Halloween 2015

P1050652P1050621P1050639P1050615

up1


сертификат Ростислава


“Часове по демокрация”

New Picture (4)New Picture (5)New Picture (6)New Picture (7)New Picture (8)

В края на проект “Часове по демокрация”- Мигове от симулиран съдебен процес срещу разпространителите на наркотици, представен от ученици на ГПЧЕ в залата на Районен съд-Разград.

up1


Атанас Груев е първият получател на стипендия

„Проф. Пламен Радев“
3
7

Моменти от връчването на стипендия “Професор Пламен Радев” на получателя ѝ

Атанас Груев. Стипендията се връчи лично от дарителя проф. Пламен Радев


up1

Учителката по китайски език Лю Сяоуън е вече в ГПЧЕ!!!

P1050136

8

New Picture


up1

29.09.2015г.-посещение на вицепрезидент Маргарита Попова за откриване на проект “Часове по демокрация”

New Picture (1)

1
New Picture20-page-001


up1

15.09.2015 год. -откриване на новата учебна година

2New Picture (8)

New Picture (10)New Picture

New Picture (5)
New Picture (4)


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

8 клас – 18.09.2015 г. – 18:00 часа
9 клас – 28.09.2015 г. – 18:00 часа
10 клас – 29.09.2015 г. – 18:00 часа
11 клас – 30.09.2015 г. – 18:00 часа
12 клас – 01.10.2015 г. – 18:00 часа


СТАТУТ АКАДЕМИЧНА СТИПЕНДИЯ „Проф. Пламен Радев”   тук:


up1