Състезания

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Русенският университет „Ангел Кънчев” организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от ХІІ клас, резултатите от което ще се признават за оценка от предварителен кандидат – студентски изпит по математика при прием 2012 г. в Русенски университет.

На участниците ще бъде предоставен тест, включващ въпроси и задачи по информатика и информационни технологии.

Времетраенето на състезанието е 3 часа.

Участието в състезанието е безплатно.

Състезанието ще се проведе на 29.02.2012 г. от 1500 часа в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград.

Записване за участие в състезанието – от 16 до 24 февруари на e – mail: katedra_iit@uniruse.bg

Необходими данни за записване:

име, презиме и фамилия;

ЕГН;

Училище;

Клас.

За информация: тел.: 082/ 8888 475

www.ami.uni-ruse.bg