Ученически съвет

Име на ученикаКласПозиция
1.Лъчезар Георгиев Гечев12впредседател
2.Айча Бюлент Ахмед12ачлен
3.Преслава Христофорова Христова12бчлен
4.Мелис Нермединова Мехмедова12гчлен
5.Светлозара Ивова Иванова11ачлен
6.Рая Стаменова Ганева11бчлен
7.Ниляй Илиязова Хайрединова11вчлен
8.Пакизе Вехби Юсеинова11гчлен
9.Цветелина Маринова Пенчева10ачлен
10.Берин Атилла Ариф10бчлен
11.Преслава Пламенова Неделчева10вчлен
12.Натали Иванова Колева10гчлен
13.Пламена Ивайлова Пановачлен
14.Румен Калоянов Моневчлен
15.Теодора Атанасова Станковачлен
16.Милен Миленов Тончевчлен
17.Симона Адрианова Дайновачлен
18.Алекса Николаева Николаевачлен
19.Мелис Рамадан Рамаданчлен
20.Георги Тодоров Тодоровчлен