Седмична програма

Учебна 2023/2024 година

  • І срок

– Седмична програма общо

– Седмична програма по класове

– Седмична програма учители

  • ІІ срок

Седмична програма по класове

Седмична програма учители

Разписание на часовете

час

 І и ІІ учебен корпус (8, 9, 10, 11 и 12 клас)

1

08:00 – 08:40

2

08:50 – 09:30

3

10:00 – 10:40

4

10:50 – 11:30

5

11:40 – 12:20

6

12:30 – 13:10

7

13:20 – 14:00