Седмична програма

Учебна 2023/2024 година

  • І срок

– Седмична програма общо

– Седмична програма по класове

– Седмична програма учители

  • ІІ срок

– Седмична програма общо

– Седмична програма по класове

– Седмична програма  учители