Профил на купувача

untitled

Профил на купувача

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА   тук:

ВЪТРЕШНИ   ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”“ – гр. Разград   тук: