Прием 2024/2025

Добре дошли при насФормиране на състезателния бал:

  • Удвоените точки от теста по български език и литература
  • Удвоените точки от теста по математика
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки както следва:

Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2024-2025 година

№Вид дейностСрок
1Провеждане на тестове по:
-Български език и литература19.06.2024 г. - 9:00 часа
-Математика21.06.2024 г. - 9:00 часа
2Обявяване на резултатите от тестовете.до 02.07.2024 г. вкл.
3Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.08.07 - 10.07.2024 г. вкл.
4Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 12.07.2024 г. вкл.
5Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.15.07. - 17.07.2024 г. вкл.
6Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 19.07.2024 г. вкл.
7Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.22.07 - 24.07.2024 г. вкл.
8Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.25.07.2024 г.
9Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.26.07 - 29.07.2024 г. вкл.
10Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.до 30.07.2024 г.
11Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.31.07. и 01.08.2024 г.
12Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.до 02.08.2024 г.
13Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране05.08 - 06.08.2024 г.
14Обявяванена резултатите от четвърти етап на класиранедо 07.08.2024 г.
15Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08.08 - 09.08.2024 г.
16Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12.08.2024 г.
17Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етапОпределя се от директора до 11.09.2024 г.
18Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУОдо 14.09.2024 г. вкл.

График на училищната комисия

по записване на новоприети ученици в 8 клас

І етап на класиране – 15.07 – 17.07.2024 г. – 8:00 – 17:00 часа

ІІ етап на класиране – 22.07 – 24.07.2024 г. – 8:00 – 17:00 часа

ІІІ етап на класиране – 31.07 – 01.08.2024 г. – 8:00 – 17:00 часа

ІV етап на класиране – 08.08 – 09.08.2024 г. – 8:00 – 17:00 часа

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!!!
Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас?
До 12 юли ще видите подредбата от първо класиране!
1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 15.07.2024г. до 17.07.2024г. вкл. (без събота и неделя).
В противен случай не запазват мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.
2. Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок до 17.07.2024 г. вкл. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание или на това което е приет на първо класиране. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).
НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление. Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва да се запише в училището, в което е класиран – от 22.07 до 24.07.2024г. вкл.
3. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 26.07.2024г. до 29.07.2024г. вкл. За целта следва да се подаде НОВО ЗАЯВЛЕНИЕ.
В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.
4. В трети етап на класирането участват учениците по т.3 както и тези, които не са кандидатствали до момента.
5. След обявяване на резултатите от третия етап на класиране следва записване на класираните ученици – на 31.07 и 01. 08.2024г. вкл.
6. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 02.08.2024 год.
7. Следва четвърто класиране с подаване на ново заявление и посочване на желанията, само за свободните места, като това е на 5  и 6 август. Записването е на 08 и 09 август.
8.Попълването на незаетите места в паралелките след четвърти етап на класиране се осъществява в съответните приемащи училища в срок до 11.09.2024 г. вкл. по определен от директорите ред. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.