Прием 2023/2024

Добре дошли при нас


IMG_20220627_101827


 

 

Формиране на състезателния бал:

  • Удвоените точки от теста по български език и литература
  • Удвоените точки от теста по математика
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки както следва:

Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2023-2024 година

№Вид дейностСрок
1Провеждане на тестове по:
-Български език и литература13.06.2023 г. - 9:00 часа
-Математика16.06.2023 г. - 9:00 часа
2Обявяване на резултатите от тестовете.до 28.06.2023 г. вкл.
3Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.05.07 - 07.07.2023 г. вкл.
4Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 12.07.2023 г. вкл.
5Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.13.07. - 17.07.2023 г. вкл.
6Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 19.07.2023 г. вкл.
7Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.20 - 24.07.2023 г. вкл.
8Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.25.07.2023 г.
9Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.26.07 - 27.07.2023 г. вкл.
10Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.до 31.07.2023 г.
11Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.01.08 - 02.08.2023 г.
12Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.до 04.08.2023 г.
13Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от Директора на училището до 11.09.2023 г.