ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни държавни зрелостни изпити
Български език и литература
–  18 май 2022 г., начало 08.30 часа
Втори ДЗИ по избор –                20 май 2022 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика –    в периода 26 май – 03 юни 2022 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 03.02 – 18.02.2022 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище
  • до 17.05.2022 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 08.06.2022 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  
    Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.