ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни държавни зрелостни изпити
Български език и литература
–  19 май 2023 г., начало 08.30 часа
Втори ДЗИ по избор –                23 май 2023 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика –    в периода 26 май – 31 май 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 06.02 – 21.02.2023 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище
  • до 18.05.2023 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 09.06.2023 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  
    Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.