Графици

 

  • Седмична програма 2023/2024 г. – І срок :

Седмична програма общо

Седмична програма по класове

Седмична програма учители

  • Седмична програма 2023/2024 г. – ІІ срок:

Седмична програма по класове

Седмична програма учители

 

  • Графици I срок учебната 2023/2024 година:

График на класните работи за първи срок на учебната 2023/2024година

График на класните работи за II срок на учебната 2023/2024 год

 

Разписание на часовете

час

 І и ІІ учебен корпус (8, 9, 10, 11 и 12 клас)

1

08:00 – 08:40

2

08:50 – 09:30

3

10:00 – 10:40

4

10:50 – 11:30

5

11:40 – 12:20

6

12:30 – 13:10

7

13:20 – 14:00