История

Желанието за знание и духовна извисеност никога не са напускали българите. Дори в най-трудните времена на османска власт успяваме да съхраним и развием този стремеж към просвета и се опитваме да запазим натрупания опит. Възраждането по българските земи се оказва дълъг и сложен процес, протичащ неравномерно и с големи перипетии. От началото на XIX век става ясно едно – макар и късно, българите искат всичко и то час по – скоро, а това включва светско образование, самостоятелна църква и  национална свобода. Училището има водеща роля при  изграждането на едно ново общество. То трябва да даде необходимите знания, да формира новите мислещи хора, приели идеите за нация, национална принадлежност и държава като свои. Просветното движение в Разград започва своето развитие през XVII век, откогато са и първите сведения за съществуване на килийно училище. През 1860 е открито и първото класно училище – в стая към църквата „Свети Николай Чудотворец”. Още преди Освобождението е построена и отделна сграда на два етажа и девет класни стаи. На прага на Съединението разградската общественост взема решение за построяването на нова сграда. Проектът, възложен на австрийския архитект Фридрих Грюнангер, по това време архитект на Разград, е осъществен за две години. Новата уникална училищна сграда, която носи белезите на австроунгарската барокова архитектура, посреща за първи път свои ученици през учебната 1885/1886 година с прием на мъжките паралелки на класното училище. Постепенно курсът на обучение се разширява и с откриването на 7 клас през 1895/96 г. Класното училище се превръща в едно от 9-те пълни мъжки гимназии в страната под името Пълна окръжна мъжка гимназия „Екзарх Йосиф І“, чието име приема на 7 април 1902 г., по повод 25-годишнината от народополезната дейност и с личната благословия на българския екзарх. Старата сграда на Разградската гимназия – делегиран паметник на културата с местно значение, остава символ на образованието в Разград и региона до днес.

ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” е приемник на едно от най –старите училища, свързани с историята на образованието, открито преди 125 години. През различните етапи от своето съществуване гиназията носи различни наименования – СПУ, ПГ, ЕСПУ, СОУ, като от 1948 до 1991 се нарича „Никола Вапцаров”.

С назначаването на Йорданка Господинова за директор на ГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” училището започва и своето ново развитие като място, което отговаря на обществените потребности и осигурява знания и адекватни способности на всеки ученик. Водещи в гимназията стават солидната езикова подготовка,  конкурентноспособността  и реализацията на младите хора в различните сфери на живота. Направено е предложение до министъра на науката и просветата – проф. М. Матеев, в училището да се открият езикови паралелки – подготвителен клас. От 01.09.1991 год. със заповед на МНП училището се разделя на ОУ ”Н.Й.Вапцаров”и ГПЧЕ ”Екзарх Йосиф’. За патронен празник на гимназията се определя 5 май.

Първият прием на ГПЧЕ ”Екзарх Йосиф” включва три паралелки: английски подготвителен клас – с класни ръководители Татяна Байчева и Марионела Божкова, френски подготвителен клас – с класни ръководители Мариям Мурадикян и Цонка Донева и немски подготвителен клас – с класни ръководители Пенка Нанева и Донка Донева. С работата си те издигат езиковото обучение в града до едно качествено ново ниво, отговарящо  на европейските изисквания.

Следват години, в които ГПЧЕ се превръща в най-доброто и най-желаното училище в региона. Успехите на нашите ученици на регионални и национални състезания и конкурси, на международни надпревари и олимпиади вече не са изненада за никого. За 20 години гимназията има своите участници и медалисти от международната олимпиада по физика в Канада – Янко Петров Тодоров, от международната олимпиада по биология в Китай – Кирил Джуров, от международната олимпиада по биология – Страхил Пантев. Наред с научните постижения успехите в спорта също са повод за радост и заслужена гордост. През 2003 год. баскетболният отбор с преподавател Стефан Гатев участва на Световното ученическо първенство в Бразилия. Професионализмът на учителите по физическо възпитание и спорт и огромното ученическо желание и спортен хъс компенсират липсата на физкултурен салон.

ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” посреща своята 20-годишнина като едно от най-престижните училища в Разградска област. Доказателство за това са учениците от всички випуски, продължили образованието си в реномирани висши учебни заведения, намерили реализация в различни области на науката, изкуството и културата.