Бюджет

Касов отчет към 30.06.2024 г.:

Касов отчет към 31.03.2024г:

Бюджет 2024 г

Бюджет 2023 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г

Отчет за касово изпълнениена бюджета към 31.03.2023 г

Касов отчет към 31.12.2022 г

Касов отчет към 30.09.2022 г

Касов отчет към 30.06.2022г

Касов отчет към 31.03.2022г

Касов отчет към 31.12.2021г

Касов отчет към 30.09.2021г бюджет

Касов отчет към 30.09.2021г СЕС

Касов отчет към 30.06.2021 г

Касов отчет към 31.03.2021 г

Бюджет ПГПЧЕ – 2021 година

Касов отчет към 31.12.2020 г

Касов отчет към 30.09.2020 г

Касов отчет към 30.06.2020 г

Касов отчет към 31.03.2020 г

Бюджет ПГПЧЕ – 2020 година

Касов отчет към 31.12.2019 г

Касов отчет към 30.09.2019 г

Касов отчет към 30.06.2019 г

Касов отчет към 31.03.2019 г

Бюджет ПГПЧЕ – 2019 година

Касов отчет към 30.09.2018

Касов отчет към 30.06.2018

Касов отчет към 31.03.2018г

Бюджет ПГПЧЕ – 2018година