От тук може да изтеглите списък на учителите

Име, презиме, фамилия

Портфолио

Длъжност

Преподава по:

За контакти:

Пейчо Добрев Георгиев --- Директор Математика pgeo@abv.bg
Димитричка Цонева Димитрова портфолио ЗДУД Математика dconeva@dir.bg
Светлана Станчева Великова --- ЗДАД eti_smiley@abv.bg
Анатолий Кънчев Кънев --- ЗДАД и старши учител по ФВС ФВС anatolili@abv.bg
Дияна Богомилова Георгиева портфолио Педагогически съветник did_77@abv.bg
Даниела Владева Обрешкова портфолио Главен учител Английски език danielao2002@yahoo.co.uk
Мила Неделчева Иванова --- Учител Английски език milsiv95@gmail.com
Татяна Иванова Байчева портфолио Старши учител Английски език baychevatat@hotmail.com
Макрена Ценова Димитрова портфолио Старши учител Английски език и психология и логика makrenad@abv.bg
Таня Максимова Николаева --- Учител Английски език taniora@abv.bg
Даниела Великова Видинова портфолио Учител Английски език d_velikova@yahoo.com
Таня Валериева Станева --- Учител Английски език tanya.staneva@yahoo.com
Елена Вълева Атанасова портфолио Старши учител Немски език elat22@mail.bg
Савина Петрова Иванова портфолио Старши учител Немски език sova6@abv.bg
Юлия Минчева Добрева --- Старши учител Немски език dobreva.j@abv.bg
Пламенка Георгиева Николова портфолио Старши учител Испански език plamenka.g.n@gmail.com
Евгения Тодорова Стойчева портфолио Старши учител Руски език stoycheva22@abv.bg
Севдалина Василева Петкова --- Старши учител Български език и литература sevda5kova@abv.bg
Светла Петкова Ангелова портфолио Старши учител Български език и литература svetlagpche@abv.bg
Йовка Стоянова Димова портфолио Старши учител Български език и литература iovka69@abv.bg
Искра Петрова Ганева портфолио Старши учител Български език и литература yzy5020@abv.bg
Пламен Димитров Димитров портфолио Ръководител направление ИКТ Инф. технологии plamendd@gmail.com
Росица Стоянова Керчева портфолио Старши учител Математика rskercheva@abv.bg
Ирена Методиева Василева-Ганчева портфолио Старши учител Математика iirena@abv.bg
Десислава Йорданова Петкова портфолио Старши учител Инф. технологии desi200176@abv.bg
Донка Харизанова Стойкова портфолио Старши учител Инф. технологии donka_stoykova@abv.bg
Ивелина Антонова Христова портфолио Старши учител Химия и опазване на околната среда ivelina.orel@abv.bg
Румяна Цанкова Филева портфолио Старши учител Биология и здравно образование filev_72@abv.bg
Силвия Тодорова Денева портфолио Старши учител Физика и астрономия и Химия и ООС slozanova72@abv.bg
Румяна Колева Раденкова портфолио Лектор и библиотекар История и цивилизация radenkova_rumi@mail.bg
Петко Тодоров Костов --- Старши учител История и цивилизация pk_rz@abv.bg
Никола Друмев Пейчев --- Старши учител География и икономика ndrumev70@ gmail.com
Станимир Добрев Куртев --- Старши учител История и цивилизация kurtevst@abv.bg
Цанко Йорданов Христов --- Учител Философски цикъл

bushidobg@gmail.com

Невена Петрова Иванова портфолио Учител Физическо възпитание и спорт neva_1981@abv.bg
Красимир Иванчев Кръстев --- Старши Учител Физическо възпитание и спорт keysi66@abv.bg
Галина Панайотова Йорданова --- Старши учител Математика galina_panayotova@abv.bg
Десислава Миленова Мирчева-Димитрова --- Лектор География и икономика desi_mircheva@ abv.bg
Адриан Веселинов Маджаров --- Лектор Музика ---
Иванка Трифонова Тодорова --- Главен счетоводител iv.todorowa@abv.bg