Настоятелство

Председател:
СИМЕОН СИМЕОНОВ
Секретар:
ВИРГИНИЯ СТАНКОВА
Членове:

ПАВЛИНА УЗУНОВА

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА

ИВЕЛИНА ИГНАТОВА

ЕЛИЦА МИЛКОВА

ХРИСТО ХРИСТОВ

НЕЛИ ГЕНЧЕВА

ТЕЗДЖАН БОШНАКОВА

Решения на училищното настоятелство