Седмична програма

Учебна 2021/2022 година

    • І срок

– Седмична програма от 01.11
– Седмична програма по дни от 01.11
– Седмична програма по учители от 01.11

    • ІІ срок

Седмична програма ІІ срок

– Седмична програма по дни

– Седмична програма по учители