Прием 2021/2022

Добре дошли при нас


182549070_10218695917261629_4704365921787728193_n

Формиране на състезателния бал:

  • Удвоените точки от теста по български език и литература
  • Удвоените точки от теста по математика
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки както следва:

Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища

за учебната 2021-2022 година

№Вид дейностСрок
1Провеждане на тестове по:
-Български език и литература16.06.2021 г. - 9:00 часа
-Математика18.06.2021 г. - 9:00 часа
2Обявяване на резултатите от тестовете.до 28.06.2021 г. вкл.
3Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.до 01.07.2021 г. вкл.
4Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.05.07 - 07.07.2021 г. вкл.
5Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 13.07.2021 г. вкл.
6Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.до 16.07.2021 г. вкл.
7Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 20.07.2021 г. вкл.
8Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.до 22.07.2021 г. вкл.
9Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.23.07.2021 г.
10Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.26.07 - 27.07.2021 г. вкл.
11Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.29.07.2021 г.
12Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.30.07.2021 г.
13Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.до 02.08.2021 г.
14Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от Директора на училището до 10.09.2021 г.