Прием 2017/18

15-1613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиране на състезателния бал:

  • Удвоените точки от теста по български език и литература
  • Удвоените точки от теста по математика
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки както следва:

Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки.

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2017-2018 година

№Вид дейностСрок
1Провеждане на тестове по:
-Български език и литература19.05.2017 г.
-Математика22.05.2017 г.
2Обявяване на резултатите от тестовете.до 05.06.2017 г. вкл.
3Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.12.06 -13.07.2017 г. вкл.
4Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.16.06 - 22.06.2017 г. вкл.
5Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 27.06.2017 г. вкл.
6Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.28.06 - 30.06.2017 г. вкл.
7Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 04.07.2017 г. вкл.
8Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.05.07 - 07.07.2017 г. вкл.
9Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.10.07.2017 г.
10Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.11.07 - 13.07.2017 г. вкл.
11Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.до 17.07.2017 г. вкл.
12Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.18.07 - 19.07.2017 г. вкл.
13Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.21.07.2017 г. вкл.
14Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от Директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

Dipliana A4 priem 2017 - 2018 2