Прием 2018/19

15-1613-1

Формиране на състезателния бал:

  • Удвоените точки от теста по български език и литература
  • Удвоените точки от теста по математика
  • Оценките по български език и литература и по математика от свидетелството за основно образование преобразувани в точки както следва:

Отличен (6) – 50 точки
Много добър (5) – 39 точки
Добър (4) – 26 точки
Среден (3) – 15 точки.

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2018-2019 година

№Вид дейностСрок
1Провеждане на тестове по:
-Български език и литература21.05.2018 г.
-Математика23.05.2018 г.
2Обявяване на резултатите от тестовете.до 06.06.2018 г. вкл.
3Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.13.06 -19.07.2018 г. вкл.
4Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.20.06 - 26.06.2018 г. вкл.
5Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.до 03.07.2018 г. вкл.
6Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.04.07 - 06.07.2018 г. вкл.
7Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.до 12.07.2018 г. вкл.
8Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.13.07 - 17.07.2018 г. вкл.
9Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.19.07.2018 г.
10Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.20.07 - 24.07.2018 г. вкл.
11Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.до 26.07.2018 г. вкл.
12Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.27.07 - 30.07.2018 г. вкл.
13Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.02.08.2018 г. вкл.
14Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.определя се от Директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

grab Dipliana A4 priem 2018 - 2019