ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ:

МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни държавни зрелостни изпити
Български език и литература
–  21 май 2019 г., начало 08.00 часа
Втори ДЗИ по избор –                23 май 2019 г., начало 08.00 часа

ДЗИ по желание на ученика –    в периода 28 май – 31 май 2019 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 05.03 – 18.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училище
  • до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 13.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ  
    Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.