Олимпиади

Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2016/2017 година тук:

Национален календар за извънучилищните дейности на МОН за учебната 2016/2017 година тук: