Графици

 

    • Седмична програма 2021/2022 г. :

– І срок

Седмична програма от 01.11

Седмична програма по дни от 01.11

Седмична програма по учители от 01.11

 

  • Седмична програма 2021/2022 г. – ІІ срок:

Седмична програма ІІ срок

Седмична програма по дни

Седмична програма по учители

 

  • Графици I срок учебната 2021/2022 година:

График на класните работи за първи срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК на класните работи за втори срок на учебната 2021/2022 година