ПГПЧЕ

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“

7200 гр. Разград

ул. Н. Й. Вапцаров №10

••••••••••••••••••••••••
0879835888 – Канцелария
0878684374 Директор
0879835887 – Гл.счетоводител
••••••••••••••••••••••••

e-mail: gpche_razgrad@abv.bg

URL: gpcherazgrad.com

Местоположение на гимназията