Начало

20170215_100454

Учениците: Мария, Соня, Магдалена, Денис, Сашо , участници в  националното състезание „Млад преводач“ и техните ръководители: Мирела Марчева и Искра Ганева.Отлично представяне и Соня и Мария са носители на почетно отличие


      Съвета на настоятелите на “Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при гимназия с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф гр.Разград” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.03.2017 г. от  17,00 часа  в  заседателната зала на ПГПЧЕ “ Екзарх Йосиф” град Разград при следния дневен ред:    

1. Приемане на нови членове.

2. Доклад за дейността на Сдружението за 2016 г.

3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.

4. Приемане програма за дейността на Сдружението  за 2017 г.

5. Освобождаване на членове на Училищното настоятелство по чл.15, т.4 от Устава.

6. Приемане на промяна в наименованието на сдружението от „Училищно настоятелство при Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ гр.Разград“ на „Училищно настоятелство при Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ гр.Разград“ .

7. Организационни въпроси.

         При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

  Председател:  С.Симеонов                                                Секретар: В.Станкова      


16443927_1418755314832155_706878347_o

up1


       Победителите в конкурса организиран от Община Разград – фотограф-художниците Александър Ганев и  Патриция Колева, Мариана Асенова, Пресиян Терзиев от ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“

20170127_105435

20170127_105400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20170127_123210

20170127_123223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20161119_111817

Хъкмет Решатов Ахмедов от ІХб клас  и Цветомира Севдалинова Дачева от Хб клас  които представят област Разград на националното състезание по ключови компетентности по природни науки проведено  на 19 и 20 ноември 2016 год- в гр. Ловеч. Представянето на нашите ученици е отлично с класиране на VІ място в отборите, които са се формирали на състезанието.

 

20161119_111726

up1


20161122_091008

 

 

Ивелин Свиленов  Събев  от VІІІа клас  и  г-жа Анелия Тотева – учителката му по Английски език.

Ивелин се класира на първо място на националното състезание  за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2016/2017 година проведено на 19 -20.11.2016 год. вгр. Велико Търново.

Айлян Вейби Ахмед пък е на VІІ място в своята възрастова група.

 

 


25 години ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“-Разград
Програма

24.11.2016 год.

17:50 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Иван Димитров – поет- 12б,в-отг. С.Ангелова, Р.Раденкова -каб. 4

25.11.2016 год.

9:00 часа – среща между бивши и настоящи учители в гимназията-отг. Директор-актова зала

1. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Боян Ботйов – правнук на Христо Ботев-10в,г –отг. П.Костов, С.Петрова, Р.Раденкова- каб.7

2. 10:00 часа – среща на учениците от гимназията с г-жа Йорданка Господинова-директор на гимназията до 2010 година -9а,б – отг. Д.Обрешкова, Д.Петкова- каб.8

3. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с проф. Пламен Радев-12а,б – отг. Р.Филева, М.Димитрова, С.Ангелова- каб.15

4. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с Александър Евгениев-бивш възпитаник-8в,г – отг. Т.Николаева , Ю.Добрева – каб. 6

5. 10:00 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Илиан Марков – бивш възпитаник – 11в,г – отг. Е.Стойчева, С.Денева – каб.14

6. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Стоян Димитров- бивш възпитаник- 12в,г – отг. Ив. Христова, Е.Атанасова – каб. 15

7. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-жа Деница Дилова-писателка- 11а,б – отг. И.Ганева, М.Марчева – каб.7

8. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Дулинко Дулев –поет-9в,г – отг. Н.Червенска, С.Куртев – каб.8

9. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията с г-н Пламен Панчев- поет- 10а,б – отг. К.Минева, П.Николова- каб.14

10. 11:15 часа – среща на ученици от гимназията г-н Митко Ханчев-бивш възпитаник-8а,б – отг. Й.Димова, А.Тотева, Т.Байчева –каб.12

11:15 часа – среща на г-н Боян Ботйов с д-р Валентин Василев в Общината – отг. П.Костов

12:00 часа- среща на г-н Боян Ботйов с г-н Атанас Дончев-началник на РУО на МОН-отг. П.Костов

18:00 часа –тържествен концерт от ученици на гимназията в салона на читалище „Развитие”

Директор: Пейчо Георгиев

up1


p1060393В края на учебната 2015/2016 година Национален клуб „Родолюбие“ обяви ХХІV Национален ученически конкурс под наслов „ Априлското въстание“. Под ръководството на учителките  Румяна Раденкова и Диана Георгиева от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“  в конкурса участваха 11 ученици с 4 презентации, 5 реферата и 2 есета.

В резултат на сериозна педагогическа работа, далеч надхвърляща задължителното обучение всички участници  от гимназията са демонстрирали много добра подготовка и стремеж за изява на творческите си способности. В тази връзка  на 2.11.2016 г. до гимназията е изпратено  благодарствено писмо от Обществения съвет на НК “Родолюбие“ в което ни съобщават, че всички разработки са отличени, като есето на Гергана Веселинова Иванова е класирано на І място.

Поздравления за всички участници в конкурса:

Венцислава Василева Петкова, 8 клас – презентация

Неделина Маринова Пенчева, 8 клас – презентация

Преслав Огнянов Дамянов, 11 клас – презентация

Павел  Мирославов Минчев, 11 клас – презентация

Мартина Станимирова Петрова, 8 клас – реферат

Елена Мирославова Цанкова, 9 клас – реферат

Даниела Светлозарова Караджова, 11 клас – реферат

Доротея Цветанова Колева, 11 клас – реферат

Ростислава Данаилова Ангелова, 11 клас – реферат

Димана Ганчева Петрова, 11 клас – есе

Гергана Веселинова Иванова, 11 клас – есе  – 1 място                

                Консултант:  Румяна Раденкова,  Дияна Георгиева

up1


HALLOWEN 2016  в гимназията

p1060385

p1060383

 

 


p1050684

 

 

 

Носител на академичната стипендия „Проф. Пламен Радев“ тази учебна година е Павел Мирославов Минчев от ХІІа клас!

 

 


По споразумение с институт „Конфуций“ -Велико Търново в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“  е Ли Зен – учител по китайски език. Занятията вече започнаха. 40 ученици от ПГПЧЕ изучават китайски език тази година.

%d1%81-%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bd


  В периода от 21.09.2016 до 26.09.2016г. Елена Атанасова и Йовка Димова, старши учители в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, посетиха гр. Фюрстенфелд, Република Австрия. Там те се запознаха с условията за организиране на летни езикови лагери. Немскоговорящите ученици от 8, 9 и 10 клас са информирани за програмата на обучението. По-подробна информация може да бъде получена от въпросните преподавателки.

12d

new-picture-28

new-picture-20

 

15.09.2016 год. – откриване на новата учебна година

new-picture-1

untit123leduntitled

new-picture-29
new-picture-4

 new-picture-13

new-picture-14

up1


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уважаеми ученици,

         Очакваме Ви на 15.09.2016 г. (четвъртък) от 8:30 часа в двора на гимназията за откриване на учебната 2016/2017 година.

         Начало на тържеството – 9:00 часа.

      Всички ученици трябва да бъдат с официалното униформено облекло на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“.

         Забележка: Само за 15.09 изискването за униформено облекло не се отнася за учениците от 8 клас.

Директор: П. Георгиев    


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

8   клас – 16.09.2016 г. – 18:00 часа
9   клас – 19.09.2016 г. – 18:30 часа
10 клас – 19.09.2016 г. – 18:30 часа
11 клас – 20.09.2016 г. – 18:30 часа
12 клас – 20.09.2016 г. – 18:30 часа


Списък на учебниците за учебната 2016/2017 година:


СТАТУТ АКАДЕМИЧНА СТИПЕНДИЯ „Проф. Пламен Радев”   тук:


up1